1
00:00:02,500 --> 00:00:05,570
<i>Reverie, program virtuálnej reality,</i>

2
00:00:05,580 --> 00:00:07,620
<i>kde sa nemožné stáva možným.</i>

3
00:00:07,680 --> 00:00:10,310
<i>Nájdete tu všetko,
po čom túžite.</i>

4
00:00:11,010 --> 00:00:13,580
<i>Ale niekedy ľudia zablúdia,</i>

5
00:00:13,630 --> 00:00:16,170
<i>uviaznu medzi
fantáziou a realitou.</i>

6
00:00:16,220 --> 00:00:17,690
<i>Vtedy prichádza ona.</i>

7
00:00:17,730 --> 00:00:19,860
<i>Volá sa Mara Kintová.</i>

8
00:00:19,900 --> 00:00:23,880
<i>Jej prácou je nájsť tých zblúdených
a priviesť ich späť domov.</i>

9
00:00:24,210 --> 00:00:26,600
<i>A možno ich záchranou,</i>

10
00:00:26,750 --> 00:00:30,270
<i>nachádza spôsob,
ako zachrániť seba.</i>

11
00:00:33,310 --> 00:00:36,640
<font color=#0080ff>Preklad: dusanho</font>

12
00:00:39,310 --> 00:00:40,850
<i>V predchádzajúcich častiach "Reverie"...</i>

13
00:00:42,850 --> 00:00:44,616
- Viem, že si v ohrození.
- V akom ohrození?

14
00:00:44,640 --> 00:00:45,680
Prichádzaš o rozum.

15
00:00:45,710 --> 00:00:47,920
Má Oliver pravdu?
Prichádzam o rozum?

16
00:00:47,960 --> 00:00:50,410
Oliver bol labilný už predtým,
ako mal svoje RMP.

17
00:00:50,460 --> 00:00:51,740
Stojte!

18
00:00:51,870 --> 00:00:53,160
Postrelili ma.

19
00:00:53,230 --> 00:00:55,610
Modrina spôsobená
virtuálnym strelným poranením.

20
00:00:55,640 --> 00:00:57,116
Vravel som ti, že potrebujeme ochranu.

21
00:00:57,140 --> 00:00:58,740
A teraz s tebou súhlasím.

22
00:00:58,780 --> 00:01:00,016
Mimochodom, mrzí ma,

23
00:01:00,040 --> 00:01:01,660
že som ti neodpovedala
na tvoje telefonáty.
........