1
00:00:00,500 --> 00:00:03,570
<i>Reverie, program virtuálnej reality,</i>

2
00:00:03,580 --> 00:00:05,620
<i>kde sa nemožné stáva možným.</i>

3
00:00:05,680 --> 00:00:08,310
<i>Nájdete tu všetko,
po čom túžite.</i>

4
00:00:09,010 --> 00:00:11,580
<i>Ale niekedy ľudia zablúdia,</i>

5
00:00:11,630 --> 00:00:14,170
<i>uviaznu medzi
fantáziou a realitou.</i>

6
00:00:14,220 --> 00:00:15,690
<i>Vtedy prichádza ona.</i>

7
00:00:15,730 --> 00:00:17,860
<i>Volá sa Mara Kintová.</i>

8
00:00:17,900 --> 00:00:21,880
<i>Jej prácou je nájsť tých zblúdených
a priviesť ich späť domov.</i>

9
00:00:22,210 --> 00:00:24,600
<i>A možno ich záchranou,</i>

10
00:00:24,750 --> 00:00:28,270
<i>nachádza spôsob,
ako zachrániť seba.</i>

11
00:00:31,310 --> 00:00:34,640
<font color=#0080ff>Preklad: dusanho</font>

12
00:00:37,310 --> 00:00:38,850
<i>V predchádzajúcich častiach "Reverie"...</i>

13
00:00:40,850 --> 00:00:42,616
- Viem, že si v ohrození.
- V akom ohrození?

14
00:00:42,640 --> 00:00:43,680
Prichádzaš o rozum.

15
00:00:43,710 --> 00:00:45,920
Má Oliver pravdu?
Prichádzam o rozum?

16
00:00:45,960 --> 00:00:48,410
Oliver bol labilný už predtým,
ako mal svoje RMP.

17
00:00:48,460 --> 00:00:49,740
Stojte!

18
00:00:49,870 --> 00:00:51,160
Postrelili ma.

19
00:00:51,230 --> 00:00:53,610
Modrina spôsobená
virtuálnym strelným poranením.

20
00:00:53,640 --> 00:00:55,116
Vravel som ti, že potrebujeme ochranu.

21
00:00:55,140 --> 00:00:56,740
A teraz s tebou súhlasím.

22
00:00:56,780 --> 00:00:58,016
Mimochodom, mrzí ma,

23
00:00:58,040 --> 00:00:59,660
že som ti neodpovedala
na tvoje telefonáty.
........