1
00:00:35,640 --> 00:00:36,980
Prosím.

2
00:00:41,520 --> 00:00:43,120
Kde sú?

3
00:00:49,840 --> 00:00:52,640
Kde sú peniaze?

4
00:00:52,800 --> 00:00:54,140
Prosím.

5
00:00:55,120 --> 00:00:58,520
Počkajte! Počkajte!

6
00:01:59,600 --> 00:02:02,560
A čo...

7
00:02:03,680 --> 00:02:05,280
táto?

8
00:02:06,600 --> 00:02:09,230
- To je luger.
- Výborne. Aký typ?

9
00:02:09,280 --> 00:02:11,030
Poloautomatická z roku 1908.

10
00:02:11,080 --> 00:02:12,350
Čo to znamená?

11
00:02:12,400 --> 00:02:15,270
Má vynikajúcu presnosť streľby,
na rozdiel od pištole mauser z roku 1896.

12
00:02:15,320 --> 00:02:17,190
Luger má však zásobník na osem nábojov,

13
00:02:17,240 --> 00:02:19,470
kým mauser na desať.

14
00:02:19,520 --> 00:02:21,550
To je veľmi dôležitá informácia,

15
00:02:21,600 --> 00:02:25,040
najmä vtedy, ak na teba práve
niekto vystrelil osem nábojov.

16
00:02:25,240 --> 00:02:26,960
Pán Butler,

17
00:02:27,160 --> 00:02:28,990
nikde nemôžem nájsť moju mauserovku.

18
00:02:29,040 --> 00:02:31,950
Nevzali ste si ju so sebou
do Lakes Entrance, slečna?

19
00:02:32,000 --> 00:02:35,240
Áno. Musela ostať v príručnej taške.

20
00:02:35,440 --> 00:02:40,400
- Dobrý deň, pani Stanleyová.
- Dobrý deň, Albert.

21
00:02:41,800 --> 00:02:43,840
Božemôj!

22
00:02:44,040 --> 00:02:45,990
Je skutočne nevyhnutné,
aby sa každý

23
00:02:46,040 --> 00:02:48,240
v tomto dome oháňal zbraňou?

24
00:02:48,400 --> 00:02:50,360
........