1
00:00:18,452 --> 00:00:23,775
V blízké budoucnosti se díky přelidnění planety,
vyčerpaly světové zásoby.

2
00:00:24,152 --> 00:00:29,287
Při boji v této krizi se OSN rozhodla, že všechny země
sníží každoročně populaci o 5%.

3
00:00:29,912 --> 00:00:31,259
V Americe musí každý žák jednou ročně
projít standartním testem.

4
00:00:31,759 --> 00:00:34,779
Studenti s nejnižším hodnocením jsou popraveni.

5
00:00:35,027 --> 00:00:36,989
Tento test je znám pod označením 10-241.

6
00:00:37,223 --> 00:00:39,930
Ale spíše se mu říká...

7
00:00:40,500 --> 00:00:45,307
"Selekce"

8
00:00:47,073 --> 00:00:50,008
AUSTIN, TEXAS
18 HODIN PŘED "SELEKCÍ"

9
00:00:50,727 --> 00:00:51,984
- Dobře, pamatuješ
o čem jsme se předtím bavili?

10
00:00:52,019 --> 00:00:54,225
Použij produktové funkce,
aby jsi našel derivaci.

11
00:00:56,015 --> 00:00:56,992
- Nemůžu.

12
00:00:58,479 --> 00:00:59,813
- Hej, Corinno, teď ne.

13
00:00:59,848 --> 00:01:01,756
Ale ano můžeš Simone.

14
00:01:01,791 --> 00:01:02,661
Viděla jsem tvoje poznámky.

15
00:01:02,694 --> 00:01:03,929
Jen nepospíchej.

16
00:01:03,962 --> 00:01:05,798
Soustřeď se na rovnici.

17
00:01:08,934 --> 00:01:11,315
- No, tak tohle se do zítra nenaučím.

18
00:01:11,587 --> 00:01:12,075
Jsem úplně dutej.

19
00:01:14,273 --> 00:01:16,709
Laino,
nemůžeš mi je prostě dát?

20
00:01:16,742 --> 00:01:17,543
- Simone.

21
00:01:17,576 --> 00:01:18,578
- Prosím.

22
00:01:33,892 --> 00:01:35,294
Díky.

23
00:01:35,327 --> 00:01:37,763
- O tomhle nesmíš
nikomu říct.

........