1
00:00:08,486 --> 00:00:10,360
<i>Sun-c' jako</i>
<i>jeden z prvních rozebral,</i>

2
00:00:10,572 --> 00:00:14,237
<i>že pro vítězství v boji</i>
<i>je potřeba větší síla.</i>

3
00:00:14,451 --> 00:00:20,405
<i>Síla mysli, síla vůle, síla těla.</i>

4
00:00:22,959 --> 00:00:28,084
<i>Čím víc krvácíte při výcviku,</i>
<i>tím méně vám hrozí smrt v boji.</i>

5
00:00:29,215 --> 00:00:33,509
<i>Vaše tělo je jediná zbraň,</i>
<i>která se formuje podle vašich potřeb,</i>

6
00:00:34,596 --> 00:00:38,890
<i>a proto se k němu musí</i>
<i>přistupovat jako k bojovému nástroji.</i>

7
00:00:39,476 --> 00:00:41,302
<i>Musíte být vždy připravení,</i>

8
00:00:41,519 --> 00:00:45,387
<i>protože nepřítel často</i>
<i>bývá neznámý a neočekávaný.</i>

9
00:00:45,607 --> 00:00:49,901
<i>Toto učení je známé</i>
<i>jako</i> Umění války.

9
00:00:50,607 --> 00:00:52,901
UMĚNÍ VÁLKY 3: Odplata

10
00:00:55,658 --> 00:00:57,698
SPOLEČNOST WESTERN TRADE
LOS ANGELES

11
00:01:01,498 --> 00:01:03,407
Je mi líto, pane. Nemůžete...

12
00:01:05,001 --> 00:01:06,793
Čekají uvnitř, pane Zimmere.

13
00:01:22,185 --> 00:01:25,139
<i>V dnešním světě</i>
<i>se umění války neustále vyvíjí.</i>

14
00:01:25,355 --> 00:01:26,600
Vyhlídková restaurace

15
00:01:26,815 --> 00:01:29,732
<i>Je třeba se adaptovat</i>
<i>pro zajištění ochrany zájmů státu.</i>

16
00:01:29,943 --> 00:01:31,520
<i>Pravidla nemohou být svazující.</i>

17
00:01:31,736 --> 00:01:34,192
<i>Morální soudy</i>
<i>musí jít prozatím stranou.</i>

18
00:01:34,406 --> 00:01:35,864
Pánové, pan Zimmer.

19
00:01:36,074 --> 00:01:39,774
Vím, že máte let zpátky
do Washingtonu, tak to urychlíme.

20
00:01:39,994 --> 00:01:42,153
Pane Zimmere,
snad vám nemusím připomínat,

21
00:01:42,372 --> 00:01:45,492
že mí lidé v Kapitolu
........