1
00:02:05,703 --> 00:02:06,890
Chalte 24.

2
00:02:06,970 --> 00:02:08,190
Nedal by sis říct?

3
00:02:08,271 --> 00:02:09,697
Už dospěj.

4
00:02:15,625 --> 00:02:17,431
Zazpíváme písničku
začínající na "M".

5
00:02:54,619 --> 00:02:57,251
<i>- Hej, Insia vytáhla kytaru.
- Ticho, všichni.</i>

6
00:02:59,737 --> 00:03:01,361
<i>Všichni ticho.</i>

7
00:03:17,737 --> 00:03:21,610
<i>Tajně, tiše a opatrně...</i>

8
00:03:21,987 --> 00:03:25,150
<i>Tajně, tiše a opatrně...</i>

9
00:03:25,507 --> 00:03:29,356
<i>Trpělivě jsem si tady vybrala
větvičku a tam zase slámu...</i>

10
00:03:29,586 --> 00:03:33,566
<i>a postavila jsem si sen.</i>

11
00:03:34,229 --> 00:03:38,227
<i>Sešila to tady a tam upletla.</i>

12
00:03:38,311 --> 00:03:41,685
<i>Sešila to tady a tam upletla.</i>

13
00:03:42,004 --> 00:03:43,969
<i>Z malých záplat...</i>

14
00:03:44,050 --> 00:03:49,900
<i>vyšila jsem si sen.</i>

15
00:03:49,981 --> 00:03:52,121
<i>Z malých záplat...</i>

16
00:03:52,310 --> 00:03:57,728
<i>vyšila jsem si sen.</i>

17
00:03:59,156 --> 00:04:02,518
<i>Ach sne, můj sne.</i>

18
00:04:02,811 --> 00:04:07,295
<i>Přijď živý, můj sne.</i>

19
00:04:07,451 --> 00:04:11,016
<i>Ach sne, můj sne.</i>

20
00:04:11,120 --> 00:04:15,118
<i>Přijď živý, můj sne.</i>

21
00:04:37,852 --> 00:04:38,852
Insio...

22
00:04:39,267 --> 00:04:40,392
nová píseň?

23
00:04:40,726 --> 00:04:42,600
Opravdu pěkná.
Napsala jsi ji?

24
00:04:43,015 --> 00:04:44,140
Co tady děláš?

........