1
00:02:56,480 --> 00:02:58,479
Překlad z odposlechu: BraceGirdle

2
00:02:58,480 --> 00:03:02,930
<i>- 9045, hlaste se.
- Tady 9045, pokračujte.</i>

3
00:03:02,970 --> 00:03:06,655
<i>Obdrželi jsme hlášení na
hlasitou párty v Pike street 970, byt 25.</i>

4
00:03:06,680 --> 00:03:10,220
<i>Obyvatelé si stěžovali majiteli
a ten nyní požaduje asistenci. </i>

5
00:03:10,660 --> 00:03:11,660
<i>Rozumím.</i>

6
00:03:11,810 --> 00:03:14,200
<i>Pike street 970,
jsme na cestě.</i>

7
00:03:30,080 --> 00:03:32,610
Měl jsem s nimi
menší problém i nedávno.

8
00:03:32,720 --> 00:03:36,760
Přijde mi, že teď začali předčasně
slavit Den nezávislosti.

9
00:03:36,780 --> 00:03:37,900
To znám.

10
00:03:38,040 --> 00:03:39,040
Jo.

11
00:03:42,280 --> 00:03:43,280
Policie!

12
00:03:44,140 --> 00:03:45,260
Otevřete!

13
00:03:45,960 --> 00:03:47,000
Policie!

14
00:03:51,140 --> 00:03:53,710
Policie!
Otevřete!

15
00:03:54,480 --> 00:03:56,120
Neuslyší vás.

16
00:04:55,080 --> 00:04:56,080
Centrálo?

17
00:04:56,540 --> 00:04:57,540
Kód 3!

18
00:04:58,240 --> 00:04:59,300
Žádám posily!

19
00:04:59,369 --> 00:05:00,380
Máme tady...

20
00:05:00,400 --> 00:05:03,540
3 pravděpodobně mrtvé,
pošlete tři sanitky.

21
00:05:03,600 --> 00:05:04,380
<i>Rozumím, 3...</i>

22
00:05:04,460 --> 00:05:07,360
Pochybuju, že tady
záchranka něco zmůže.

23
00:05:10,160 --> 00:05:13,280
Pošlete sanitku, rychle!
........