1
00:00:01,101 --> 00:00:02,234
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,268 --> 00:00:03,669
Šel zachránit Emily.

3
00:00:03,703 --> 00:00:05,037
Emily je v nebezpečí.

4
00:00:05,071 --> 00:00:06,204
Jsem z budoucnosti.

5
00:00:06,239 --> 00:00:08,040
Z doby ode dneška za týden.

6
00:00:08,074 --> 00:00:09,574
Za pár hodin půjde
Kiera zatknout Lucase

7
00:00:09,609 --> 00:00:11,576
a získá zařízení
na cestování v čase.

8
00:00:11,611 --> 00:00:12,711
Musím věci trochu pozměnit,

9
00:00:12,746 --> 00:00:14,178
překroutit tady,
zatlačit támhle...

10
00:00:14,212 --> 00:00:15,279
Co chceš dělat?

11
00:00:15,313 --> 00:00:17,581
Vypnu všechny kamery v okruhu.

12
00:00:17,616 --> 00:00:19,617
Dva Alecové, mé druhé já...

13
00:00:19,652 --> 00:00:21,253
Já musím přijít na to,

14
00:00:21,254 --> 00:00:25,056
který Alec nám přinese
takovou budoucnost, kterou chceme.

15
00:00:32,531 --> 00:00:33,597
Neupusťte to.

16
00:00:33,632 --> 00:00:35,967
Oznamujeme vám,
že na rozkaz GCC

17
00:00:36,001 --> 00:00:37,535
propadají tyto předměty

18
00:00:37,569 --> 00:00:42,105
v rámci oddlužení
a nápravných zákonů.

19
00:00:42,140 --> 00:00:45,842
Ano, ano,
tak už si pospěšte.

20
00:00:45,877 --> 00:00:47,811
Když jsou oba vaši rodiče po smrti,

21
00:00:47,845 --> 00:00:50,781
chcete zůstat tady,
nebo půjdete do nízkorozpočtového?

22
00:00:52,583 --> 00:00:54,017
Mami.

23
00:00:54,052 --> 00:00:54,951
Zůstaneme.

........