1
00:00:01,528 --> 00:00:02,895
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,929 --> 00:00:05,998
Která z vás je můj parťák?
Moje kamarádka?

3
00:00:06,032 --> 00:00:07,767
Emily, cestoval jsem
kvůli tobě časem.

4
00:00:07,801 --> 00:00:10,336
Ale on to neví,
takže teď je rozhodnutí na tobě.

5
00:00:10,371 --> 00:00:12,405
Záleží na tobě.

6
00:00:12,439 --> 00:00:14,840
Kdo to byl?

7
00:00:16,777 --> 00:00:20,912
Řekněme, že tu jsou tací,
kteří ocení to, co děláme.

8
00:00:20,946 --> 00:00:22,648
Má pár zajímavých nápadů.

9
00:00:22,682 --> 00:00:24,816
Pan Escher, váš otec.

10
00:00:24,850 --> 00:00:26,151
Co že Alec zdědil?

11
00:00:26,185 --> 00:00:28,153
Rozhodující podíl ve společnosti.

12
00:00:28,187 --> 00:00:30,355
Musíš naplnit svůj osud.

13
00:00:30,390 --> 00:00:32,123
Vítej doma, Thésee.

14
00:00:32,158 --> 00:00:35,160
Jestli chceš být náš vůdce,
dokaž to.

15
00:00:38,230 --> 00:00:40,165
Hasící systém je pořád mimo,

16
00:00:40,199 --> 00:00:42,934
hasiči tu budou za osm minut.

17
00:00:47,506 --> 00:00:49,206
Ztratili jsme tým na 12. patře.

18
00:00:49,240 --> 00:00:51,509
Rozumím, dokončuji
prohlídku v prvním sektoru.

19
00:00:51,543 --> 00:00:54,178
Takové požáry už by se
objevovat neměly.

20
00:00:57,382 --> 00:00:58,382
Sektor jedna je kritický.

21
00:00:58,417 --> 00:01:00,017
Cameronová, vypadněte odtamtud.

22
00:01:04,323 --> 00:01:06,156
Ahoj.
Jmenuju se Kiera.

23
00:01:10,961 --> 00:01:12,362
Obě vás odtud v pořádku dostanu,

........