1
00:00:01,183 --> 00:00:02,751
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,785 --> 00:00:04,286
To snad ne!

3
00:00:05,954 --> 00:00:07,021
Kam ho vedete?

4
00:00:07,055 --> 00:00:08,189
Vy víte kam.

5
00:00:08,223 --> 00:00:13,161
Revoluce začíná zde.

6
00:00:13,195 --> 00:00:15,330
Nebýt mě,
Liber8 by nikdy neexistovalo.

7
00:00:15,364 --> 00:00:19,200
Možná, že jsou
jen ztělesněním mého svědomí.

8
00:00:19,234 --> 00:00:20,334
Já to věděla!

9
00:00:23,371 --> 00:00:24,772
Curtis, to on mě zabil.

10
00:00:44,059 --> 00:00:45,759
Nemáte na to to tu vést.

11
00:00:45,794 --> 00:00:47,962
To naštěstí nezáleží na tobě.

12
00:00:52,133 --> 00:00:54,434
Tohle je katastrofa.

13
00:00:54,468 --> 00:00:56,036
Co bude teď?

14
00:00:56,070 --> 00:00:58,104
Vyslechneme ho.

15
00:01:08,816 --> 00:01:10,783
A Aleca taky vyslechnete?

16
00:01:10,818 --> 00:01:12,085
Pokud nám neřekne,

17
00:01:12,119 --> 00:01:14,221
kde ukryl tu zbraň,
tak ano.

18
00:01:22,295 --> 00:01:24,063
To se mi nelíbí.

19
00:01:24,097 --> 00:01:26,031
To je ale překvapení!

20
00:01:26,066 --> 00:01:28,767
Kiera Cameronová na vážkách.

21
00:01:28,801 --> 00:01:30,769
Ochránkyně.

22
00:01:30,803 --> 00:01:33,672
To jméno se
k tobě vůbec nehodí.

23
00:01:33,706 --> 00:01:36,708
Co ochraňuješ, Kiero?

24
00:01:36,743 --> 00:01:38,944
Aleca ne.

........