1
00:00:01,377 --> 00:00:04,412
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:07,383 --> 00:00:10,050
Snažíme se vytvořit
typ pro komerční využití.

3
00:00:10,051 --> 00:00:11,251
Víte, jak na to?

4
00:00:11,252 --> 00:00:15,523
Dostaneš na kotník lokátor,
který budeš pořád nosit.

5
00:00:15,524 --> 00:00:17,124
Použijeme tě jako návnadu.

6
00:00:17,125 --> 00:00:18,592
S tím představenstvem
sis vedl skvěle, chlapče.

7
00:00:18,593 --> 00:00:20,293
Držel ses
před těmi zmijemi svého.

8
00:00:20,294 --> 00:00:22,229
Teď potřebuješ přivést mangustu.

9
00:00:22,230 --> 00:00:25,232
Nemůžeme teď nikoho přijímat.

10
00:00:25,233 --> 00:00:26,233
Co chce Liber8 dělat

11
00:00:26,234 --> 00:00:28,701
s náklaďákem plným
chemikálií ze Sonmanta?

12
00:00:28,702 --> 00:00:30,770
Plný náklaďák s tím odpadem
a správné vybavení...

13
00:00:30,771 --> 00:00:32,739
To je matka všech
chemických zbraní.

14
00:00:32,740 --> 00:00:35,742
Liber8 chce otrávit celé město.

15
00:00:38,346 --> 00:00:39,246
<i>Pohyb.</i>

16
00:00:39,247 --> 00:00:40,613
<i>Všichni se mějte na pozoru.</i>

17
00:00:40,614 --> 00:00:42,782
<i>Očekávaná aktivita Liber8.</i>

18
00:00:42,783 --> 00:00:44,316
<i>Rozkaz je lokalizovat
a rozpustit toho shromáždění</i>

19
00:00:44,317 --> 00:00:45,985
<i>a zatknout jeho vedení.</i>

20
00:00:45,986 --> 00:00:49,689
<i>Prioritou je tu Liber8.</i>

21
00:00:49,690 --> 00:00:51,390
I GCC do toho má co mluvit.

22
00:00:51,391 --> 00:00:53,760
Pokud se to nestane brzy,
pak každý den, kdy budeme čekat,

23
00:00:53,761 --> 00:00:56,262
to bude těžší prodat těm,
........