1
00:00:00,930 --> 00:00:02,247
V minulých dílech...

2
00:00:02,272 --> 00:00:03,522
Údolí je naše.

3
00:00:03,547 --> 00:00:06,536
Pokud zůstanete zde,
tak s vámi nebudeme mít problém.

4
00:00:06,561 --> 00:00:08,094
Tahle válka se bude bojovat

5
00:00:08,096 --> 00:00:10,396
na posledním obyvatelném kousku Země.

6
00:00:12,517 --> 00:00:15,837
Ústup! Zpátky do pustiny!

7
00:00:15,862 --> 00:00:16,869
Viděl jsi Bellamyho?

8
00:00:16,871 --> 00:00:18,704
Je s Octavií.
Musíme se pro ně vrátit.

9
00:00:18,706 --> 00:00:20,506
Nikdo další už nezemře,
aby zachránil Blodrainu.

10
00:00:20,508 --> 00:00:23,709
To dítě s Clarke je opravdová Natblida.

11
00:00:23,711 --> 00:00:25,945
Ona sama dokáže sjednotit Wonkru.

12
00:00:25,947 --> 00:00:27,747
Clarke, není čas. Musíme jít.

13
00:00:27,749 --> 00:00:30,916
Ty musíš jít. Já musím zastavit
loď, aby nevzlétla.

14
00:00:30,918 --> 00:00:33,953
Až začnou střílet, utíkejte jak o život.

15
00:00:33,955 --> 00:00:35,788
Volal tu někdo o záchranu?

16
00:00:35,790 --> 00:00:37,672
Octavie, naskoč, hned!

17
00:01:21,787 --> 00:01:23,935
Tady nemůžeme zůstat.

18
00:01:23,937 --> 00:01:25,737
Potřebujeme lékařské vybavení.

19
00:01:25,739 --> 00:01:27,739
Není tady jídlo, ani voda.

20
00:01:27,741 --> 00:01:29,490
A déšť se kvůli popelu nedá pít.

21
00:01:29,618 --> 00:01:30,628
Je čas se vzdát.

22
00:01:30,653 --> 00:01:31,914
Lidé, kteří se zkusili vzdát,

23
00:01:31,938 --> 00:01:33,694
byli v rokli zmasakrováni.

24
00:01:34,288 --> 00:01:36,037
Nepřítel nechce žádné zajatce.

........