1
00:02:38,905 --> 00:02:40,050
ČO <font color="#000000">...............................</font>

2
00:02:40,050 --> 00:02:41,116
ČO LEN <font color="#000000">........................</font>

3
00:02:41,116 --> 00:02:42,252
ČO LEN ĽUDIA <font color="#000000">..............</font>

4
00:02:42,252 --> 00:02:46,988
ČO LEN ĽUDIA POVEDIA

5
00:02:55,916 --> 00:02:57,083
Prihraj!

6
00:03:13,575 --> 00:03:14,725
Haló?

7
00:03:18,241 --> 00:03:19,887
Nie je tak neskoro.

8
00:03:24,659 --> 00:03:25,949
Kam ideš?

9
00:03:25,951 --> 00:03:27,419
Musím už ísť.

10
00:04:05,347 --> 00:04:06,897
Musím bežať, OK?

11
00:04:07,784 --> 00:04:08,709
OK.

12
00:04:12,063 --> 00:04:13,732
Bola som na nákupoch.

13
00:04:13,734 --> 00:04:15,271
Mali výpredaj?

14
00:04:15,355 --> 00:04:16,519
Ja som nebola.

15
00:04:16,521 --> 00:04:18,456
Ja som si kúpila len pár vecí.

16
00:04:18,855 --> 00:04:20,959
Veľa vecí mali v zľave.

17
00:04:20,961 --> 00:04:23,063
Ja som bola doma.

18
00:04:23,147 --> 00:04:24,975
Máš pekné šaty.

19
00:04:24,977 --> 00:04:26,560
Naozaj?

20
00:04:26,667 --> 00:04:30,919
Kúpila som si ich len včera
na narodeninovú oslavu.

21
00:04:31,113 --> 00:04:32,683
Bola si dnes vonku?

22
00:04:32,685 --> 00:04:35,239
Chystala som veci na vašu návštevu.

23
00:04:35,330 --> 00:04:38,589
Odnes to otcovi a povedz mu,
aby prišiel domov skôr.

24
00:04:38,676 --> 00:04:40,392
To pôjde takto oblečená?

25
00:04:40,395 --> 00:04:41,514
........