1
00:00:02,001 --> 00:00:04,375
<i>- Viděli jste:</i>
- Nikdo nezůstane naživu.

2
00:00:04,378 --> 00:00:06,460
Ztratila jsi moc
té své černé krve.

3
00:00:06,463 --> 00:00:08,479
Mě vaše proroctví nezajímají.

4
00:00:08,482 --> 00:00:11,550
Musíš se naučit to ovládat,
jinak to bude zabíjet.

5
00:00:11,552 --> 00:00:13,414
Jdi pryč!

6
00:00:13,417 --> 00:00:16,654
Pár set dávek syrového colipsa.

7
00:00:16,657 --> 00:00:18,523
Jděte proti mně
a odříznu vás.

8
00:00:18,525 --> 00:00:20,937
Sleduj ho. Ve dne v noci,
ať půjde kamkoliv.

9
00:00:20,940 --> 00:00:23,762
Slyšela jste mého otce.
Mám vás pořád v péči.

10
00:00:23,765 --> 00:00:25,414
Maršál Wythers je váš otec?

11
00:00:25,417 --> 00:00:28,179
Jsi odsouzena
z vraždy Toru Magnoora,

12
00:00:28,182 --> 00:00:30,445
za niž budeš odsouzena k smrti.

13
00:00:31,828 --> 00:00:33,628
Kelle, to jsi ty?

14
00:00:59,259 --> 00:01:00,692
Haló?

15
00:01:02,236 --> 00:01:03,520
Haló?

16
00:01:07,841 --> 00:01:09,078
Co to...

17
00:01:18,554 --> 00:01:21,239
Talon, neměla by ses
procházet. Tvoje rány!

18
00:01:21,242 --> 00:01:23,372
Je to lepší. Jsem jako nová.

19
00:01:23,375 --> 00:01:25,424
Potřebuju, aby ses
podíval na mého přítele.

20
00:01:25,726 --> 00:01:27,210
Zabila jsi kapitánova přítele?

21
00:01:27,213 --> 00:01:31,661
- Podívej se na to tělo, Janzo.
- Zamořenec? Zbláznila ses?

22
00:01:31,664 --> 00:01:33,418
Přivedla jsi
za tyhle zdi zamořence?

23
........