1
00:00:17,650 --> 00:00:21,882
Jmenuji se William Castle
a jsem režisérem tohoto filmu.

2
00:00:22,255 --> 00:00:24,382
Cítím se povinen vás varovat,...

3
00:00:24,591 --> 00:00:29,221
...že některé z pocitů,
některé z fyzických reakcí,...

4
00:00:29,429 --> 00:00:32,489
...které zažijí herci na obrazovce,...

5
00:00:32,699 --> 00:00:36,567
...zažijí také,
a poprvé v dějinách kinematografie,...

6
00:00:36,770 --> 00:00:39,432
...někteří z diváků v publiku.

7
00:00:39,639 --> 00:00:43,837
Říkám někteří, protože někteří
lidé jsou citlivější...

8
00:00:44,044 --> 00:00:47,502
...k těmto tajemným
elektronickým impulzům.

9
00:00:47,881 --> 00:00:51,681
Tihle... nešťastníci...

10
00:00:52,252 --> 00:00:57,087
... občas pocítí podivný
pocit mravenčení.

11
00:00:57,357 --> 00:00:59,450
Ostatní jej pocítí s menší intenzitou..

12
00:00:59,659 --> 00:01:02,389
Ale, prosím, neznepokojujte se.
Je možné se před ním chránit.

13
00:01:02,695 --> 00:01:06,290
Kdykoliv pocítíte
ono podivné brnění...

14
00:01:06,499 --> 00:01:10,765
...můžete se ho okamžitě zbavit
křikem.

15
00:01:10,970 --> 00:01:15,430
Prosím nerozpakujte se,
otevřete ústa a křičte z plna hrdla.

16
00:01:15,642 --> 00:01:18,304
Protože váš soused
na vedlejším sedadle...

17
00:01:18,511 --> 00:01:20,775
...bude pravděpodobně křičet také.

18
00:01:20,980 --> 00:01:22,675
A pamatujte si prosím:

19
00:01:23,216 --> 00:01:27,846
Křikem ve správnou chvíli
si můžete zachránit život.

20
00:03:22,202 --> 00:03:23,931
- Kdo jste?
- Já nejsem nikdo.

21
00:03:24,137 --> 00:03:26,503
- Pokud tu nemáte, co dělat...
- Nebudu vás obtěžovat.

22
00:03:26,706 --> 00:03:29,004
........