1
00:00:08,307 --> 00:00:10,342
<i>Zdravotníci je prohlásili za mrtvé.</i>

2
00:00:10,404 --> 00:00:11,679
<i>Pár kolem 30 let,</i>

3
00:00:11,732 --> 00:00:13,501
<i>ubytovali se včera se svým synem.</i>

4
00:00:13,534 --> 00:00:15,669
- Kde je teď?
- V dětském domově.

5
00:00:17,471 --> 00:00:20,774
Juliane, můžeš mi říct,
co se toho rána stalo?

6
00:00:20,808 --> 00:00:22,977
<i>Co se stalo tvým rodičům?</i>

7
00:00:23,009 --> 00:00:24,544
Umřeli.

8
00:00:24,578 --> 00:00:26,068
<i>Durman.</i>

9
00:00:26,131 --> 00:00:28,282
<i>Když vypiješ čaj z durmanu,</i>

10
00:00:28,314 --> 00:00:29,549
zabije tě to.

11
00:00:29,574 --> 00:00:32,445
Dal jsem jim ten čaj.

12
00:00:34,488 --> 00:00:37,290
<i>Kde jsou nějaké Julianovy věci?</i>

13
00:00:37,323 --> 00:00:38,692
Můj bože.

14
00:00:38,718 --> 00:00:40,285
Co za rodiče jede na výlet

15
00:00:40,326 --> 00:00:42,430
a nezabalí věci pro svoje dítě?

16
00:00:42,463 --> 00:00:44,090
Ten chlapec byl vzat do opatrování.

17
00:00:44,115 --> 00:00:45,599
Potřebuji vědět, kde ho drží.

18
00:00:46,193 --> 00:00:48,304
Jsem jeho matka.

19
00:01:00,303 --> 00:01:04,917

20
00:01:12,359 --> 00:01:14,327
Hej, počkej, počkej!

21
00:01:31,312 --> 00:01:34,348
Neví, že se přiznal.
Mám jí to říct?

22
00:01:34,380 --> 00:01:35,782
Počkal bych s tím

23
00:01:35,894 --> 00:01:38,585
a ať nám nejdřív řekne,
co ví ona.

24
00:01:38,618 --> 00:01:40,621
Dobře.

25
........