1
00:01:23,600 --> 00:01:25,550
10:28.

2
00:01:41,330 --> 00:01:43,370
Když jsem Ježíše poznal,

3
00:01:44,770 --> 00:01:48,860
tak mi řekl,
že se můj svět zvětší.

4
00:01:50,040 --> 00:01:52,080
Našli jsme ten svět.

5
00:01:53,640 --> 00:01:55,620
Našli jsme se.

6
00:01:57,460 --> 00:02:02,440
Tento větší svět nám právem patří.

7
00:02:02,910 --> 00:02:06,400
Všichni jsme si pro něj přišli.

8
00:02:08,480 --> 00:02:10,550
Taková je pravda.

9
00:02:11,510 --> 00:02:13,950
Právem nám patří!

10
00:02:17,840 --> 00:02:22,130
ZÍTRA
<i>- Kdokoliv, kdo by tu žil v míru</i>

11
00:02:22,280 --> 00:02:24,220
<i>a poctivě,</i>

12
00:02:24,280 --> 00:02:27,080
<i>kdo by byl schopen s námi žít,</i>

13
00:02:28,970 --> 00:02:30,950
<i>by na něj taky měl právo.</i>

14
00:02:38,530 --> 00:02:40,370
K zemi.

15
00:02:41,880 --> 00:02:45,660
S těmi, kteří zneužívají,
zabírají a zabíjejí,

16
00:02:45,730 --> 00:02:49,440
aby nás z něj vyštvali
a aby byl pouze jejich,

17
00:02:49,440 --> 00:02:51,440
se vypořádáme.

18
00:02:53,220 --> 00:02:57,330
Nejsme na to hrdí.

19
00:02:57,770 --> 00:03:00,970
Ale ani se za to nemůžeme stydět.

20
00:03:03,170 --> 00:03:05,800
Je tu jen jeden muž,
který musí zemřít.

21
00:03:07,240 --> 00:03:10,150
Osobně ho zabiju. Tak to bude.

22
00:03:11,840 --> 00:03:13,750
Zabiju ho.

23
00:03:44,800 --> 00:03:46,770
<i>Co se týče ostatních,</i>

24
00:03:47,880 --> 00:03:51,080
<i>kteří ho podporují,
........