1
00:00:22,854 --> 00:00:25,811
PODNÁJEMNÍK

2
00:00:59,106 --> 00:01:00,221
POLICIE - ZÁPADNÍ HOLLYWOOD

3
00:01:00,316 --> 00:01:01,347
RADNICE - ZÁPADNÍ HOLLYWOOD

4
00:02:02,586 --> 00:02:04,793
Jděte za čáru, prosím.

5
00:02:07,841 --> 00:02:10,297
- Detektive.
- Jste Wilkenson, že?

6
00:02:10,386 --> 00:02:11,548
- Ano.
- Tak o co jde?

7
00:02:11,637 --> 00:02:13,962
Kriminálka už tu skončila,
tak ji přikryli.

8
00:02:14,056 --> 00:02:15,301
Tudy.

9
00:02:31,407 --> 00:02:34,158
- Tak co?
- Je to prostitutka.

10
00:02:35,160 --> 00:02:36,904
Je to hodně ošklivé.

11
00:02:37,705 --> 00:02:39,448
- Nějaký svědek?
- Ne.

12
00:04:19,598 --> 00:04:21,472
Co je s tebou?

13
00:04:24,478 --> 00:04:27,977
Včera večer jsme šli
s Billem na pár panáků.

14
00:04:28,065 --> 00:04:29,559
Až do čtyř do rána?

15
00:04:30,776 --> 00:04:32,650
Obětí je mladá žena,
asi třicetiletá.

16
00:04:32,736 --> 00:04:35,406
Za pár minut
by měla okresní policie

17
00:04:35,489 --> 00:04:37,778
v západním Hollywoodu
vydat prohlášení.

18
00:04:37,866 --> 00:04:41,318
Zdá se ale,
že jde o nápodobu vražd,

19
00:04:41,412 --> 00:04:44,745
které před pár lety spáchal
Alonzo Rodriguez.

20
00:04:44,832 --> 00:04:46,575
Vražednou zbraní byl nůž.

21
00:04:55,175 --> 00:04:56,207
Nůž.

22
00:04:58,220 --> 00:04:59,251
Nůž.

23
........