1
00:00:19,485 --> 00:00:22,044
GOBLIN

2
00:00:26,569 --> 00:00:28,713
31. října, 1831

3
00:00:39,235 --> 00:00:40,818
Zrnokazná kukuřice.

4
00:00:40,819 --> 00:00:43,414
Vhoď tu nákazu do ohně.

5
00:00:48,569 --> 00:00:50,109
Shnilá jablka.

6
00:00:50,110 --> 00:00:52,918
Udělejte tomu přítrž,
jednou provždy.

7
00:00:55,235 --> 00:00:56,834
Kobylka.

8
00:00:57,235 --> 00:00:59,249
Jen ať shoří!

9
00:01:04,402 --> 00:01:06,629
Ne, prosím ne, ne.

10
00:01:06,652 --> 00:01:08,998
Slitování, slitování!

11
00:01:10,444 --> 00:01:12,374
Ne, ne.

12
00:01:18,735 --> 00:01:20,879
Tvé dítě je nečisté.

13
00:01:21,444 --> 00:01:22,829
Není.

14
00:01:23,694 --> 00:01:26,454
Je znetvořené, chorobné.

15
00:01:28,319 --> 00:01:29,901
Je to ohavnost.

16
00:01:29,902 --> 00:01:32,663
Vždyť nic neprovedlo!

17
00:01:34,277 --> 00:01:35,901
Ty znáš obřad.

18
00:01:35,902 --> 00:01:39,090
Vše, co je nečisté,
patří plamenům.

19
00:01:39,152 --> 00:01:41,710
Sauin dává dobro všem.

20
00:01:41,777 --> 00:01:45,047
Přináší nám zdraví a blahobyt.

21
00:01:45,235 --> 00:01:47,130
Ne, prosím, prosím!

22
00:01:48,027 --> 00:01:50,041
Buďme očištěni.

23
00:01:52,235 --> 00:01:54,083
Né!

24
00:02:01,027 --> 00:02:05,578
Dítě...
Děťátko, děťátko moje.

25
........