1
00:00:00,474 --> 00:00:03,129
<i>V minulých dílech Salvation...</i>
Máme tady specialistu na materiály?

2
00:00:03,172 --> 00:00:05,131
Měl by tady být doktor Aguirre, ale ...

3
00:00:05,674 --> 00:00:07,328
Vím, vím, Raul Aguirre se nedostavil.

4
00:00:07,372 --> 00:00:09,001
Prohledáváme všechny kouty světa,
abychom ho našli.

5
00:00:09,025 --> 00:00:10,264
Ze všech atomových krytů
na světě

6
00:00:10,288 --> 00:00:11,854
vejde právě do mého.

7
00:00:12,198 --> 00:00:14,089
Nikdy ses nezmínila, že jsi
environmentální inženýrka.

8
00:00:14,113 --> 00:00:16,942
Ty ses nikdy nezmínil,
že jsi ministr obrany.

9
00:00:17,185 --> 00:00:18,621
Máme opuštěný super urychlovač,

10
00:00:18,665 --> 00:00:20,101
který přeměníme na
odpalovací kanón.

11
00:00:20,145 --> 00:00:22,930
Vaše pověřovací listiny jsou bezúhonné,
slečno Lane. Jste přijata.

12
00:00:22,974 --> 00:00:24,453
Tohle je detektiv Alonzo Carter.

13
00:00:24,497 --> 00:00:26,281
Její vděčný otec.

14
00:00:26,325 --> 00:00:27,955
Vaše dcera mi sehnala kopii
pitevní zprávy mé sestry.

15
00:00:28,179 --> 00:00:29,571
Sestry?

16
00:00:29,615 --> 00:00:31,356
Musím se udat.

17
00:00:31,399 --> 00:00:33,836
- Z toho nemůže vzejít nic dobrého.
- Už takhle nemůžu žít.

18
00:00:33,880 --> 00:00:35,684
Jakmile se udáš,
už není cesty zpět.

19
00:00:35,708 --> 00:00:36,839
Ale zabil jsem Claire Rayburn.

20
00:00:36,883 --> 00:00:38,841
Vůli vesmíru nedokážeme zastavit.

21
00:00:38,885 --> 00:00:40,539
Tak co uděláme s těmi city?

22
00:00:40,582 --> 00:00:41,844
Přijímám.

23
00:00:41,888 --> 00:00:43,063
........