1
00:00:01,001 --> 00:00:03,359
Ten pohřešovaný,
Reese Dale, je můj přítel.

2
00:00:03,413 --> 00:00:05,175
Skutečné jméno je Simon Lancaster.

3
00:00:05,200 --> 00:00:07,159
Řekla jste, že Reeseho sotva znáte.

4
00:00:07,215 --> 00:00:09,119
Vy jste mi také lhala,
protože jste mi řekla,

5
00:00:09,120 --> 00:00:12,473
že muž, co mě znásilnil,
se nevrátí do města.

6
00:00:17,600 --> 00:00:19,239
Tati, najdu si tu práci.

7
00:00:19,240 --> 00:00:20,679
To nemůžeš.

8
00:00:20,680 --> 00:00:22,919
Momentálně je tady
práce docela dost.

9
00:00:22,920 --> 00:00:24,839
Protože zítra začíná rodeo.

10
00:00:24,840 --> 00:00:26,319
Tam je spousta zaměstnání.

11
00:00:26,320 --> 00:00:28,079
Jak to, že ho nehledáte?

12
00:00:28,080 --> 00:00:31,139
Ledaže něco víte.
O tom, kde vlastně je.

13
00:00:35,200 --> 00:00:37,679
Páni. Tady všichni jsme.

14
00:00:37,680 --> 00:00:39,999
- Mami?
- To vypadá, že tu zůstanu.

15
00:00:40,000 --> 00:00:42,440
- Mary, nebuď taková.
- Jaká?

16
00:00:45,720 --> 00:00:47,439
Shevorne?

17
00:00:47,440 --> 00:00:48,759
Shevorne, jste v pořádku?

18
00:00:48,760 --> 00:00:49,839
Jsem na cestě.

19
00:00:49,903 --> 00:00:51,783
Vypadni z mého domu!

20
00:01:48,363 --> 00:01:51,815
- Ne! Vypadni! - Kde je?
- Nevím. - Pusťte ji!

21
00:01:51,902 --> 00:01:53,799
- Nevím, kde je!
- Víš to!

22
00:01:53,880 --> 00:01:57,903
- Uklidněte se.
- Sedněte si.

23
00:01:58,244 --> 00:02:00,901
........