1
00:00:31,328 --> 00:00:34,668
Bereš si, Ethane, Julii
za svou právoplatnou manželku?

2
00:00:34,976 --> 00:00:36,017
Ano.

3
00:00:36,023 --> 00:00:41,406
Slibuješ, že ji budeš milovat,
ctít a ochraňovat?

4
00:00:41,491 --> 00:00:42,491
Ano.

5
00:00:43,177 --> 00:00:47,239
Chránit ji před známými
i naznámými hrozbami?

6
00:00:47,278 --> 00:00:50,365
Lhát jí a klamat?

7
00:00:50,543 --> 00:00:56,390
Žít dvojí život. Nezabránit jejímu únosu.
Vymazat její totožnost.

8
00:00:56,396 --> 00:00:59,968
Nutit jí skrývat se.
Vzít jí všechno, co znala.

9
00:00:59,993 --> 00:01:02,840
- Dost.
- V sobeckém, marném a chabém pokusu...

10
00:01:02,880 --> 00:01:06,291
- Dost.
- ... zatajit svou pravou identitu.

11
00:01:06,323 --> 00:01:07,565
Přestaňte prosím.

12
00:01:07,571 --> 00:01:10,091
A, ty Julie, přijímáš...

13
00:01:10,097 --> 00:01:11,175
Nedělej to.

14
00:01:11,238 --> 00:01:12,238
Ano.

15
00:01:12,871 --> 00:01:13,871
Ne.

16
00:01:15,308 --> 00:01:17,099
Měl jsi mě zabít, Ethane.

17
00:01:24,808 --> 00:01:27,828
<i>BELFAST</i>

18
00:01:46,037 --> 00:01:48,271
<i>Co osud šeptá válečníkovi?</i>

19
00:01:48,959 --> 00:01:50,151
<i>Blíží se bouře.</i>

20
00:01:50,887 --> 00:01:52,755
<i>A co odpoví válečník?</i>

21
00:01:55,062 --> 00:01:56,518
<i>Já jsem ta bouře.</i>

22
00:02:16,067 --> 00:02:17,895
<i>Homérova odysea.</i>

23
00:02:26,878 --> 00:02:29,406
<i>Totožnost ověřena, Ethan Hunt.</i>

24
........