1
00:00:02,562 --> 00:00:05,430
Be2Can Distribution
uvádí

2
00:02:10,396 --> 00:02:15,847
O TĚLE A DUŠI

3
00:04:28,187 --> 00:04:30,012
Přijď dolů. Aspoň jednou.

4
00:04:30,437 --> 00:04:33,186
Uvidíš, že to nejde.

5
00:04:33,396 --> 00:04:35,351
Vůbec tam nechodíš.

6
00:04:35,562 --> 00:04:38,395
Dole na hale jsi nebyl léta.

7
00:04:38,812 --> 00:04:41,301
Tvoje práce to není, ale jsi šéf, ne?

8
00:05:14,437 --> 00:05:17,850
Ženskou musíš držet zkrátka,
aby věděla, kam patří.

9
00:05:18,021 --> 00:05:21,268
Víš, co myslím. Nejsem zvíře, ale...

10
00:05:21,687 --> 00:05:22,849
Chce to řád...

11
00:05:23,021 --> 00:05:27,263
Vyzvedneš dneska děti?
Chceme si s holkama vyjít.

12
00:05:30,229 --> 00:05:32,634
-Sedneš si k nám?
-Jím u holek.

13
00:05:32,812 --> 00:05:35,846
Vyzvedneš je? Nezapomeneš?

14
00:05:41,729 --> 00:05:43,352
Kdo to je?

15
00:05:45,187 --> 00:05:46,894
Cože? Kdo?

16
00:05:47,437 --> 00:05:50,850
Ta ženská. Dneska jsi ji přijal.

17
00:05:51,812 --> 00:05:53,886
Proč za mnou nepřišla?

18
00:05:54,021 --> 00:05:56,058
Je tady externě.

19
00:05:56,229 --> 00:05:59,559
Nová inspektorka kvality. Místo Boriky.

20
00:05:59,687 --> 00:06:00,766
Už rodí?

21
00:06:00,979 --> 00:06:03,646
Ne, až za dva měsíce.

22
00:06:03,812 --> 00:06:06,218
Tak teď tu máme tuhle.

23
00:06:06,396 --> 00:06:09,098
-Na větvi z ní nejsem.
-Proč?

24
00:06:10,104 --> 00:06:11,929
Je dost tuhá.
........