1
00:00:02,664 --> 00:00:05,298
<i>Reverie, program virtuálnej reality,</i>

2
00:00:05,333 --> 00:00:07,968
<i>kde sa nemožné stáva možným.</i>

3
00:00:07,994 --> 00:00:11,096
<i>Nájdete tu všetko,
po čom túžite.</i>

4
00:00:11,138 --> 00:00:13,340
<i>Ale niekedy ľudia zablúdia,</i>

5
00:00:13,374 --> 00:00:16,042
<i>uviaznu medzi
fantáziou a realitou.</i>

6
00:00:16,077 --> 00:00:17,978
<i>Vtedy prichádza ona.</i>

7
00:00:18,012 --> 00:00:19,853
<i>Volá sa Mara Kintová.</i>

8
00:00:19,878 --> 00:00:23,783
<i>Jej prácou je nájsť tých zblúdených
a priviesť ich späť domov.</i>

9
00:00:23,828 --> 00:00:26,542
<i>A možno ich záchranou,</i>

10
00:00:26,654 --> 00:00:29,673
<i>nachádza spôsob,
ako zachrániť seba.</i>

11
00:00:32,660 --> 00:00:36,465
<font color=#0080ff>Preklad: dusanho</font>

12
00:00:39,276 --> 00:00:40,782
<i>V predchádzajúcich častiach "Reverie"...</i>

13
00:00:40,807 --> 00:00:43,021
<i>- A Dylan je?</i>
- Je to umeIá inteligencia tejto budovy.

14
00:00:43,056 --> 00:00:45,362
- <i>Zdravím vás, slečna Kintová.</i>
- Dylan bol jej dvojča.

15
00:00:45,400 --> 00:00:47,416
Museli mať okolo 10 alebo 11,
keď zomrel.

16
00:00:47,441 --> 00:00:49,563
Ventana bol podozrievavý.
Takmer som s tým neprešiel.

17
00:00:49,597 --> 00:00:51,531
- Čo to vlastne je?
- Je to bezpečnostný kľúč.

18
00:00:51,566 --> 00:00:53,633
<i>Umožňuje prístup
k zdrojovému kódu programu.</i>

19
00:00:53,668 --> 00:00:55,854
- Opraviť ten program.
- Opraviť ten program?

20
00:00:55,879 --> 00:00:57,846
Ani tomu nerozumieš.

21
00:00:57,881 --> 00:00:59,548
Ja som aspoň nezabil
svojho brata.

22
00:00:59,583 --> 00:01:00,777
<i>Viem, že nie je vhodná doba,</i>

........