1
00:00:00,001 --> 00:00:02,442
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:02,444 --> 00:00:05,575
- Můj táta je prostý muž.
- Nevěřím mu.

3
00:00:07,266 --> 00:00:10,235
- Volejte pohotovost.
- Bral tyhle.

4
00:00:11,111 --> 00:00:13,846
Tohle jsem ještě
pro nikoho nedělala.

5
00:00:13,848 --> 00:00:17,375
Pan Fring si musí myslet,
že jste dobrý v tom, co děláte.

6
00:00:17,377 --> 00:00:19,831
Ehrmantraut, bezpečnostní poradce.

7
00:00:19,833 --> 00:00:21,917
Podle mě to nebyla nehoda.

8
00:00:21,919 --> 00:00:25,185
Zlepšoval se, dokud nepřišlo to
s tím pojištěním. Já ho vyštval.

9
00:00:25,777 --> 00:00:28,585
S tím se holt budeš
muset naučit žít, Howarde.

10
00:02:27,000 --> 00:02:30,808
Už není v kómatu, ale nereaguje.

11
00:02:31,353 --> 00:02:34,757
Jeho stav je stabilní,
udržují mu krevní tlak,

12
00:02:35,404 --> 00:02:42,343
ale těžko říct, jestli se probudí
a pochopí, co se kolem něj děje.

13
00:02:42,969 --> 00:02:44,665
To je nepřijatelné.

14
00:02:45,747 --> 00:02:49,364
Dostává se mu zde
dobré péče, Gustavo.

15
00:02:49,366 --> 00:02:52,174
Ani ty nejlepší nemocnice
by s ním moc nezmohly.

16
00:02:55,626 --> 00:03:03,201
Postarali by se o něj líp třeba
u Johnse Hopkinse? Možná jo.

17
00:03:06,066 --> 00:03:11,366
A možná by to nic nezměnilo.

18
00:03:13,757 --> 00:03:18,605
Ale v konečném důsledku

19
00:03:21,077 --> 00:03:24,080
by ho lepší osud potkat nemohl.

20
00:03:28,333 --> 00:03:30,221
Nezaslouží si to?

21
00:03:31,888 --> 00:03:34,635
To já rozhodnu
o tom, co si zaslouží.

22
00:03:39,366 --> 00:03:41,073
Nikdo jiný.

........