1
00:00:03,170 --> 00:00:05,370
- Co podnikneš ohledně Sonii?
- Pracuju na tom.

2
00:00:05,370 --> 00:00:06,760
Co na tom chceš vymýšlet?

3
00:00:06,770 --> 00:00:08,180
Zabila Sharon.

4
00:00:08,470 --> 00:00:09,860
Potřebuju telefon.

5
00:00:09,860 --> 00:00:12,480
Kosta. Ta má telefon.
Používala ho pro klub rváčů.

6
00:00:12,490 --> 00:00:15,380
- Dobře. Můžeš ho sehnat?
- Jo, asi ho můžu sehnat.

7
00:00:16,440 --> 00:00:18,730
Nespal jsem... od té doby,
co jsem Fergusonovou...

8
00:00:18,730 --> 00:00:20,510
- Ty víš, že jsem to byl já.
- Vím.

9
00:00:20,510 --> 00:00:22,460
Pohřbil jsem ji zaživa.

10
00:00:25,940 --> 00:00:28,000
<i>Klepy o zkorumpované policii...</i>

11
00:00:28,010 --> 00:00:30,480
Marshalle, na to byste se měl zeptat Liz.
Ta o tom může vyprávět.

12
00:00:30,480 --> 00:00:32,780
Dokázala jsi to u mého slyšení.
Kdo tě do toho navezl?

13
00:00:32,790 --> 00:00:34,490
- Don!
- Detektiv Don Kaplan.

14
00:00:34,490 --> 00:00:36,380
Tys byla svědek X, že jo, Liz?

15
00:00:36,380 --> 00:00:39,060
Představuji vám...
svědka X!

16
00:00:39,070 --> 00:00:43,860
- Nenene, Sonia!
- Práskač! Práskač! Práskač!

17
00:00:43,870 --> 00:00:47,040
Don Kaplan byl zatčen.
Jeho případy jsou teď znehodnocené.

18
00:00:47,050 --> 00:00:49,110
Mohl bych vás odsud
dostat do 48 hodin.

19
00:00:49,110 --> 00:00:51,400
Jsi v prdeli.
Nikam nepůjdeš.

20
00:00:51,410 --> 00:00:53,670
Až Spike zítra
pustí ze samotky,

21
00:00:53,680 --> 00:00:54,980
oznámím to ostatním.

22
00:00:54,990 --> 00:00:56,500
........