1
00:00:00,470 --> 00:00:02,670
- Co podnikneš ohledně Sonii?
- Pracuju na tom.

2
00:00:02,670 --> 00:00:04,060
Co na tom chceš vymýšlet?

3
00:00:04,070 --> 00:00:05,480
Zabila Sharon.

4
00:00:05,770 --> 00:00:07,160
Potřebuju telefon.

5
00:00:07,160 --> 00:00:09,780
Kosta. Ta má telefon.
Používala ho pro klub rváčů.

6
00:00:09,790 --> 00:00:12,680
- Dobře. Můžeš ho sehnat?
- Jo, asi ho můžu sehnat.

7
00:00:13,740 --> 00:00:16,030
Nespal jsem... od té doby,
co jsem Fergusonovou...

8
00:00:16,030 --> 00:00:17,810
- Ty víš, že jsem to byl já.
- Vím.

9
00:00:17,810 --> 00:00:19,760
Pohřbil jsem ji zaživa.

10
00:00:23,240 --> 00:00:25,300
<i>Klepy o zkorumpované policii...</i>

11
00:00:25,310 --> 00:00:27,780
Marshalle, na to byste se měl zeptat Liz.
Ta o tom může vyprávět.

12
00:00:27,780 --> 00:00:30,080
Dokázala jsi to u mého slyšení.
Kdo tě do toho navezl?

13
00:00:30,090 --> 00:00:31,790
- Don!
- Detektiv Don Kaplan.

14
00:00:31,790 --> 00:00:33,680
Tys byla svědek X, že jo, Liz?

15
00:00:33,680 --> 00:00:36,360
Představuji vám...
svědka X!

16
00:00:36,370 --> 00:00:41,160
- Nenene, Sonia!
- Práskač! Práskač! Práskač!

17
00:00:41,170 --> 00:00:44,340
Don Kaplan byl zatčen.
Jeho případy jsou teď znehodnocené.

18
00:00:44,350 --> 00:00:46,410
Mohl bych vás odsud
dostat do 48 hodin.

19
00:00:46,410 --> 00:00:48,700
Jsi v prdeli.
Nikam nepůjdeš.

20
00:00:48,710 --> 00:00:50,970
Až Spike zítra
pustí ze samotky,

21
00:00:50,980 --> 00:00:52,280
oznámím to ostatním.

22
00:00:52,290 --> 00:00:53,800
........