1
00:01:14,449 --> 00:01:16,493
Jak se cítíš, Shiro?

2
00:01:18,078 --> 00:01:18,912
Dobře.

3
00:01:19,704 --> 00:01:20,580
Je mi dobře.

4
00:01:21,873 --> 00:01:22,957
S radostí ti oznamuji, že jsme

5
00:01:23,041 --> 00:01:25,543
úspěšně připojili
tvou novou prostetickou ruku.

6
00:01:26,669 --> 00:01:29,506
Jen už ji potřebujeme zapojit,
a pár věcí dotáhnout.

7
00:01:34,052 --> 00:01:37,597
Vybavili jsme ji nejsilnějším
zdrojem, který Země nabízí.

8
00:01:38,181 --> 00:01:41,726
Je to, to nejbližší k energii
krystalu Balmery.

9
00:01:41,810 --> 00:01:44,562
Mělo by to generovat dost energie,
na většinu funkcí.

10
00:01:44,813 --> 00:01:46,564
Zbytek energie bude čerpat

11
00:01:46,648 --> 00:01:48,775
z elektromagnetického pole
tvého těla.

12
00:02:08,086 --> 00:02:10,421
Padá to!
Musíme to vypnout!

13
00:02:24,811 --> 00:02:27,647
Same, musíme vyjmout energický zdroj.

14
00:02:59,596 --> 00:03:01,180
Co- Co se stalo?

15
00:03:02,140 --> 00:03:04,267
Cítím se divně.

16
00:03:06,019 --> 00:03:07,687
Cítím se skvěle.

17
00:03:12,650 --> 00:03:15,069
Tolik jsme toho zjistili
ze Sendakových vzpomínek.

18
00:03:15,153 --> 00:03:18,072
Zjistili jsme jeho metody
dobývání planet jako je Země.

19
00:03:18,489 --> 00:03:21,993
Sendak postaví zbraně
na klíčových místek kolem planet.

20
00:03:22,285 --> 00:03:25,663
To mu dává schopnost kontrolovat
obrovská území teritoria.

21
00:03:26,039 --> 00:03:29,334
Ty zbraně používá jeko odstrašení,
aby předešel jakýmkoli vzpourám

22
00:03:29,417 --> 00:03:31,419
a ovládal dobytou populaci.

........