1
00:00:31,867 --> 00:00:34,870
Prológ

2
00:00:34,953 --> 00:00:39,875
Chlapec samuraj a bezhlavý predok

3
00:01:17,203 --> 00:01:20,790
Pred desiatimi storočiami,
pred Vekom poslušnosti,

4
00:01:20,874 --> 00:01:24,711
slobodní psi žili voľne,
značkujúc svoje územia.

5
00:01:24,794 --> 00:01:27,005
V snahe rozšírit' svoju ríšu

6
00:01:27,088 --> 00:01:30,091
<i>im mačky milujúca dynastia Kobajaši</i>

7
00:01:30,175 --> 00:01:34,095
<i>vyhlásila vojnu a udrela
na nič netušiace štvornohé tvory.</i>

8
00:01:34,179 --> 00:01:37,474
<i>Na pokraji úplného vyhubenia psov</i>

9
00:01:37,557 --> 00:01:41,686
<i>malý bojovník, súcitiaci s utrpením
prenasledovaných psov</i>

10
00:01:41,770 --> 00:01:43,354
<i>zradil svoj druh,</i>

11
00:01:43,438 --> 00:01:45,857
<i>sťal hlavu hlave klanu Kobajaši</i>

12
00:01:46,232 --> 00:01:49,777
a zaprisahal svoj meč touto bojovou haiku.

13
00:01:51,154 --> 00:01:53,030
Odvraciam sa

14
00:01:53,114 --> 00:01:54,824
od ľudského rodu!

15
00:01:54,907 --> 00:01:56,200
Mráz na okennom skle.

16
00:01:56,743 --> 00:02:01,539
Neskôr bol známy ako legendárny
Chlapec samuraj, nech odpočíva v pokoji.

17
00:02:01,622 --> 00:02:03,666
Na konci krvavých psích vojen

18
00:02:03,791 --> 00:02:07,253
sa z porazených miešancov
stali bezmocní domácí miláčikovia:

19
00:02:07,629 --> 00:02:10,715
<i>skrotení, ovládaní, ponížení.</i>

20
00:02:11,842 --> 00:02:14,302
<i>Ale prežili a množili sa.</i>

21
00:02:15,720 --> 00:02:21,143
<i>Kobajašiovci však svojmu porazenému
nepriateľovi nikdy neodpustili.</i>

22
00:02:23,187 --> 00:02:25,189
Žiadne psy

23
00:02:25,272 --> 00:02:26,565
POZNÁMKA PRE DIVÁKA:

24
........