1
00:00:00,048 --> 00:00:01,357
Kdy můžu vidět svého syna?

2
00:00:01,382 --> 00:00:03,586
Hned, jak tu skončíme, můžeme Vás
vzít do dětského domova.

3
00:00:03,611 --> 00:00:05,530
Co se stalo Adamovi a Bess?

4
00:00:05,555 --> 00:00:07,371
Vypadá to, že byli otráveni.

5
00:00:07,396 --> 00:00:09,974
Mysleli jsme, že Adam a Bess
byli Julianovi rodiče.

6
00:00:09,999 --> 00:00:11,323
Ne, žijí na mém pozemku.

7
00:00:11,348 --> 00:00:13,537
Brali ho na víkend k
Niagárským vodopádům.

8
00:00:13,562 --> 00:00:15,714
Když mluvila o tom, kde bydlí,

9
00:00:15,739 --> 00:00:18,008
trochu tě to rozhodilo.
O co šlo?

10
00:00:18,033 --> 00:00:19,818
Jmenuje se to tam Mosswood Grove.

11
00:00:19,843 --> 00:00:23,114
Spolužačka Heather se s nimi zapletla

12
00:00:23,123 --> 00:00:24,683
a už jsme o ní nikdy neslyšeli.

13
00:00:24,709 --> 00:00:25,939
Sophie říkala, že tihle lidé

14
00:00:25,948 --> 00:00:27,759
to berou dost vážně.

15
00:00:27,768 --> 00:00:29,349
Vsadím se, že cokoliv tam dole dělají,

16
00:00:29,374 --> 00:00:32,345
je zajímavější, než co děláme my.

17
00:00:32,405 --> 00:00:33,524
Tak jdeme.

18
00:00:33,534 --> 00:00:35,515
Když mluvíte o práci,

19
00:00:35,524 --> 00:00:37,465
co přesně to znamená?

20
00:00:37,475 --> 00:00:40,435
Je jednodušší to zažít než vysvětlit.

21
00:00:40,445 --> 00:00:43,210
Všichni máme stín.
Vše to dobré a zlé v nás,

22
00:00:43,235 --> 00:00:44,475
co se snažíme skrýt.

23
00:00:44,484 --> 00:00:46,465
My na ten stín posvítíme světlem.

24
00:00:46,475 --> 00:00:48,350
Ten chlap v baráku, s tím culíkem-
........