1
00:00:31,291 --> 00:00:35,267
Preložila Sarinka

2
00:00:41,715 --> 00:00:47,046
<i>OTL Releasing uvádza</i>

3
00:00:47,056 --> 00:00:51,054
<i>s BH Production,</i>

4
00:00:51,064 --> 00:00:56,419
<i>Goalpost Pictures Production,</i>

5
00:00:56,429 --> 00:01:02,160
<i>v spolupráci
s Automatik Entertainment,</i>

6
00:01:02,170 --> 00:01:04,901
<i>Nervous Tick</i>

7
00:01:04,911 --> 00:01:08,175
<i>a Film Victoria:</i>

8
00:01:09,885 --> 00:01:12,951
UPGRADE

9
00:02:44,059 --> 00:02:46,233
Dobre, no poďme.

10
00:02:58,948 --> 00:03:00,782
Milujem ťa.

11
00:03:21,243 --> 00:03:24,705
<i>Nemôžeš byť idealistka aj
kapitalistka, Asha. Musíš sa rozhodnúť.</i>

12
00:03:24,740 --> 00:03:27,171
- Môžem.
- Nie, nemôžeš.

13
00:03:27,206 --> 00:03:30,756
- Dorazila si domov, Asha.
- Zachránilo ma moje auto.

14
00:03:35,058 --> 00:03:37,243
Maj sa, Handley.

15
00:03:37,344 --> 00:03:40,232
- Panebože!
- Si v poriadku, Asha?

16
00:03:40,267 --> 00:03:44,014
Nič mi nie je.
Vystrašil ma môj manžel.

17
00:03:49,772 --> 00:03:54,720
- Je ti jasné, že sa rozprávaš s autom?
- Ty sa s nimi rozprávaš stále.

18
00:03:54,755 --> 00:03:56,902
Moje mi aspoň odpovie.

19
00:03:56,987 --> 00:04:00,085
Ťažko pracuješ?

20
00:04:02,827 --> 00:04:06,848
<i>Vitaj doma, Asha.
Púšťam večerný playlist 1.</i>

21
00:04:06,883 --> 00:04:10,024
<i>Vnútorná teplota je 22 stupňov</i>

22
00:04:10,034 --> 00:04:13,590
<i>a energetická stena
je nabitá na 86 percent.</i>

23
00:04:13,600 --> 00:04:15,797
<i>Došli vajcia.</i>
........