1
00:00:01,979 --> 00:00:03,665
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:05,406 --> 00:00:07,972
Když vezmete život, zavede
vás to na temnější cestu,

3
00:00:08,016 --> 00:00:09,516
než si dokážete představit.

4
00:00:09,594 --> 00:00:11,305
Já to vím. Já už si to zažil.

5
00:00:11,361 --> 00:00:13,523
Nejsem hrdina, kterého Gotham potřebuje.

6
00:00:13,579 --> 00:00:16,563
A bude to dlouhá, náročná cesta zpět.

7
00:00:20,126 --> 00:00:23,915
- Vidím, že ses seznámil s Martinem.
- My dva jsme víc než přátelé.

8
00:00:24,313 --> 00:00:26,077
My jsme spiklenci.

9
00:00:27,514 --> 00:00:29,141
Dostal jsem ho!

10
00:00:29,342 --> 00:00:31,517
Ne.

11
00:00:34,547 --> 00:00:36,640
Harvey Bullocku, tímto
jsi uvolněn ze služby.

12
00:00:36,692 --> 00:00:39,913
Od této chvíle přebírám
funkci kapitána tohoto okrsku.

13
00:00:39,967 --> 00:00:42,435
Co jsi musel udělat pro to,
abys toho dosáhnul?

14
00:00:44,407 --> 00:00:46,291
<i>Gotham se nachází v sevření teroru</i>

15
00:00:46,326 --> 00:00:49,814
<i>rukou rituálního vraha policistů,</i>
<i>kterého nazývají Profesor Pyg.</i>

16
00:00:50,363 --> 00:00:52,761
Nezastavím se, dokud nevykuchám

17
00:00:52,814 --> 00:00:57,014
každou svini
na Tučňákově výplatní pásce.

18
00:00:58,063 --> 00:01:00,559
- Najdu vás.
- V to doufám.

19
00:01:00,675 --> 00:01:02,441
<i>Je to spektakulární sága.</i>

20
00:01:04,331 --> 00:01:07,441
A vy jste má múza,
Jimmy Gordone.

21
00:01:09,058 --> 00:01:11,673
Mí nebozí beránci.

22
00:01:11,932 --> 00:01:15,665
Přináším vám nabídku na dnešní večer.

23
00:01:15,853 --> 00:01:19,585
Čerstvé pečivo
........