1
00:00:01,964 --> 00:00:03,508
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,463 --> 00:00:06,679
Mohli jsme spolu mít hezký vztah.

3
00:00:09,810 --> 00:00:13,570
- Ty.
- Jo. Já.

4
00:00:13,927 --> 00:00:16,242
Až se odsud dostanu, přiznám se.

5
00:00:16,340 --> 00:00:18,637
Moje spojení se Sofií, všechno.

6
00:00:18,710 --> 00:00:22,422
Ne. Chceš splatit svůj dluh?
Žij s tím.

7
00:00:22,472 --> 00:00:24,272
Město to potřebuje.

8
00:00:24,325 --> 00:00:26,892
Když jsem tě přivedl
zpátky k životu, požádal jsem tě,

9
00:00:26,927 --> 00:00:30,687
abys byla mýma očima a ušima v Gothamu.
Stala ses něčím mnohem víc.

10
00:00:31,633 --> 00:00:34,571
- Nechte ji jít.
- Nikdy s tebou nepůjdu!

11
00:00:34,632 --> 00:00:36,298
Ne!

12
00:00:36,495 --> 00:00:39,229
Zabili jste ji!

13
00:00:39,971 --> 00:00:42,518
- A teď to vrátíš?
- A co mám říct?

14
00:00:42,577 --> 00:00:44,932
"Ukradla jsem vám šperky.
Omlouvám se."

15
00:00:44,974 --> 00:00:47,585
- Někdy to stačí.
- Uděláš to ty?

16
00:00:47,825 --> 00:00:51,144
- Pořád migréna?
- Jako by mě praštili cihlou do hlavy.

17
00:00:57,449 --> 00:01:00,035
Můžeš kdykoli utéct.
Něco plánuješ.

18
00:01:00,100 --> 00:01:03,212
Něco... velkolepého.

19
00:01:03,255 --> 00:01:04,852
Ale až skončíme,

20
00:01:04,916 --> 00:01:09,078
s tím světem venku...
Bude to pravej blázinec.

21
00:02:18,052 --> 00:02:20,130
Zpátky do postele, Tetchi.

22
00:02:23,528 --> 00:02:25,667
Nepokoušej se mě zhypnotizovat.

23
........