1
00:00:05,000 --> 00:00:10,400
<i><b>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:01:39,450 --> 00:01:42,500
<i>ROK 2015. ADENSKÝ ZÁLIV,
PRI POBREŽÍ SOMÁLSKA,</i>

3
00:01:42,501 --> 00:01:46,300
5000 NÁMORNÝCH MÍĽ OD ČÍNY.
TIEŽ ZNÁMY AKO PIRÁTSKA ULIČKA.

4
00:02:06,402 --> 00:02:07,600
Rýchlo do bezpečnej miestnosti!

5
00:02:07,601 --> 00:02:10,942
Stojte! Stojte!
Bežte a zomriete!

6
00:02:11,675 --> 00:02:13,582
Chceme rukojemníkov, nie mŕtvoly!

7
00:02:13,583 --> 00:02:15,608
<i>Otvorte, lebo vás zabijeme!</i>

8
00:02:15,875 --> 00:02:18,733
<i>Rýchlo! Už dlhšie nevydržím!</i>

9
00:02:19,008 --> 00:02:21,716
<i>Mayday! Mayday!
Tu čínska obchodná loď Guangdong.</i>

10
00:02:21,717 --> 00:02:25,033
<i>Útočia na nás piráti!
Útočia na nás piráti!</i>

11
00:02:33,957 --> 00:02:35,607
Už sú tu!

12
00:02:44,500 --> 00:02:45,539
<i>19. ESKORTNÁ SKUPINA
ČÍNSKEHO NÁMORNÍCTVA</i>

13
00:02:45,540 --> 00:02:48,831
<i>Tu čínske námorníctvo!
Okamžite zastavte loď!</i>

14
00:02:48,832 --> 00:02:52,206
<i>Tu čínske námorníctvo!
Okamžite zastavte loď!</i>

15
00:02:52,207 --> 00:02:53,331
<i>Kapitán,</i>

16
00:02:53,332 --> 00:02:56,831
<i>1. a 2. jednotka Jiaolong
sú blízko miesta s rukojemníkmi.</i>

17
00:02:56,832 --> 00:03:00,539
<i>3. jednotka Jiaolong
je v strojovni a snaží sa zastaviť loď.</i>

18
00:03:00,540 --> 00:03:02,607
<i>Pozícia Alfa, hláste situáciu.</i>

19
00:03:04,957 --> 00:03:09,157
<i>Hlásenie. Na mostíku sú
3 piráti a 15 rukojemníkov.</i>

20
00:03:12,600 --> 00:03:15,700
<i>YANG RUl, NÁMORNÁ PECHOTA,
KAPITÁN, 1. JEDNOTKA JIAOLONG</i>

21
00:03:15,701 --> 00:03:18,950
<i>ZHUANG YU
SPOJOVACIE VOJSKO</i>

22
00:03:20,207 --> 00:03:22,407
<i>Pozícia Beta, hláste situáciu.</i>
........