1
00:02:12,200 --> 00:02:14,040
Je někdo doma?

2
00:04:00,670 --> 00:04:04,400
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

3
00:04:11,150 --> 00:04:15,730
<i>přeložil Xavik</i>

4
00:08:11,710 --> 00:08:13,890
Ať je tu kdokoliv...

5
00:08:15,840 --> 00:08:18,840
Vylez, nebo tě zabiju.

6
00:08:23,310 --> 00:08:25,400
Nebudu to už opakovat.

7
00:08:33,420 --> 00:08:35,150
Jak chceš.

8
00:08:40,090 --> 00:08:42,440
Jen jsem chtěla být sama.

9
00:08:48,550 --> 00:08:50,670
Nikdo sem neměl chodit.

10
00:09:06,180 --> 00:09:08,270
Proč tu seš?

11
00:09:10,980 --> 00:09:13,640
Tos... Tos mě pronásledovala?

12
00:09:17,440 --> 00:09:19,490
Nemůžeš tu být.

13
00:09:20,110 --> 00:09:22,200
Nemůžeš tu být.

14
00:10:03,090 --> 00:10:05,270
Ne! Ne!

15
00:11:01,750 --> 00:11:05,020
Proč jsi mě sem odtáhla? Proč?

16
00:11:07,110 --> 00:11:09,150
Vím, že tam jsi!

17
00:11:09,310 --> 00:11:12,130
Proč prostě něco neřekneš?

18
00:11:18,220 --> 00:11:21,690
Dobře, pokud nehodláš
mluvit, tak poslouchej.

19
00:11:26,950 --> 00:11:29,690
Moje mamka zemřela,
aby mě zachránila.

20
00:11:31,310 --> 00:11:34,620
Aby zachránila Nicka
a všechny ostatní.

21
00:11:37,950 --> 00:11:40,490
Kvůli tomu, žes přivedla
Mela a Ennise na místo,

22
00:11:40,530 --> 00:11:44,730
které jsme vybudovali.
Kvůli tomu, žes nám lhala.

23
00:11:51,510 --> 00:11:53,640
Paks zastřelila mýho bratra.

24
00:11:57,670 --> 00:12:00,730
A já viděla, jak vykrvácel.
........