1
00:00:00,080 --> 00:00:01,481
<i>V předhozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,505 --> 00:00:03,172
Právě máte infarkt, senátore.

3
00:00:04,129 --> 00:00:06,761
Kdo je Carlita Cruisová,
Ministerstvo zemědělství.

4
00:00:06,785 --> 00:00:08,730
Věděli jste, že odstartujete
tohle všechno

5
00:00:08,754 --> 00:00:10,231
zabitím senátora Hayese?

6
00:00:10,255 --> 00:00:13,167
Pojďme někam,
kde nás nenajdou.

7
00:00:13,191 --> 00:00:15,227
To je Atlasu.

8
00:00:15,251 --> 00:00:17,105
Přístup je šifrován.

9
00:00:17,129 --> 00:00:19,541
Jméno Jimmy Poole
jsem už dlouho neslyšel.

10
00:00:19,565 --> 00:00:22,234
Měl domluvenou práci na jatkách.

11
00:00:22,258 --> 00:00:23,244
Bama Cattle?

12
00:00:23,268 --> 00:00:24,712
<i>Red Bama?</i>

13
00:00:24,736 --> 00:00:26,581
Co může řešit ten opilec

14
00:00:26,605 --> 00:00:28,683
se zástupcem ministra zemědělství?

15
00:00:31,043 --> 00:00:33,488
- Zvládal jsem to.
- Hovno jsi zvládal.

16
00:00:33,512 --> 00:00:35,290
Swagger není ztroskotanec,

17
00:00:35,314 --> 00:00:38,126
se kterým si můžeš zahrávat.
Je to profesionál.

18
00:00:38,150 --> 00:00:39,928
Atlas a Swaggerovi

19
00:00:39,952 --> 00:00:42,096
jsou spojeni už od začátku.

20
00:00:42,120 --> 00:00:43,831
Chtěl jsem být první,
kdo tě oficiálně

21
00:00:43,855 --> 00:00:45,066
přivítá do rodiny.

22
00:00:45,090 --> 00:00:46,534
Má tahle rodina jméno?

23
00:00:46,558 --> 00:00:49,203
Vláda řekla, že program
Fénix byl po válce ukončen.

........