1
00:00:00,000 --> 00:00:01,776
V minulých dílech...

2
00:00:01,805 --> 00:00:03,316
Promluv s tiskem,
Hnutí tě bude žalovat

3
00:00:03,317 --> 00:00:04,468
až do posledního centu, který máš.

4
00:00:04,482 --> 00:00:08,282
Ty ani tvoje rodina
nebudete mít nic.

5
00:00:08,407 --> 00:00:10,517
- Avery, úplně hoří.
- Vážně?

6
00:00:10,546 --> 00:00:12,376
- Jo!
- Nevíš, kde je děda?

7
00:00:12,434 --> 00:00:13,739
Vlastně jsem ho neviděla.

8
00:00:13,774 --> 00:00:15,847
Není v domě moc často.

9
00:00:15,882 --> 00:00:18,341
- Pořád někam mizí.
- Pije?

10
00:00:18,370 --> 00:00:19,952
To doufám, že ne.

11
00:00:19,969 --> 00:00:21,794
- Jestli ano, vypadne z mého domu.
- Kde je?

12
00:00:21,817 --> 00:00:23,942
- Nahoře.
- Maddie!

13
00:00:24,067 --> 00:00:25,629
- Maddie!
- Tys to věděl!

14
00:00:25,663 --> 00:00:27,489
Ty jeden hajzle, tys to věděl.

15
00:00:27,529 --> 00:00:29,469
Nemohu tomu uvěřit!

16
00:00:29,758 --> 00:00:31,981
Juliette Barnes nyní tvrdí,

17
00:00:31,998 --> 00:00:35,214
že Hnutí za soudružnou
filozofii je kult.

18
00:00:35,231 --> 00:00:36,910
Slavná popstar protrpěla

19
00:00:36,947 --> 00:00:38,979
několik nezdarů
během posledních měsíců,

20
00:00:38,989 --> 00:00:41,441
včetně jejího neslavného
zhroucení na pódiu

21
00:00:41,450 --> 00:00:43,885
a skandálu zahrnující Maddie Jaymes.

22
00:00:43,898 --> 00:00:45,367
Jakákoliv je pravda...

23
........