1
00:00:01,610 --> 00:00:04,265
<i>V predchádzajúcich častiach Salvation...</i>
Milí moji Američania,

2
00:00:04,308 --> 00:00:08,182
nemysliteľné sa
stáva skutočnosťou,

3
00:00:08,225 --> 00:00:09,574
Darius Tanz

4
00:00:09,618 --> 00:00:10,619
je prezident.

5
00:00:10,662 --> 00:00:13,839
Ovládame jednu zostávajúcu
medzikontinentálnu balistickú raketu,

6
00:00:13,883 --> 00:00:15,537
ktorá nesie 13
jadrových hlavíc.

7
00:00:15,580 --> 00:00:17,930
Pokúšaš sa zostreliť
jadrové hlavice RE/SYST

8
00:00:17,974 --> 00:00:19,236
odpaľovacím kanónom?

9
00:00:19,280 --> 00:00:20,933
Ak sa akokoľvek pokúsiš
odstaviť tie jadrové hlavice,

10
00:00:20,977 --> 00:00:22,892
RE/SYST sa pomstia.

11
00:00:22,935 --> 00:00:24,285
Zatknite toho muža.
Práve sa priznal,

12
00:00:24,328 --> 00:00:26,287
že je nepriateľom
Spojených štátov amerických.

13
00:00:26,330 --> 00:00:29,072
Strata pána Colea je úder
pre projekt solárnej plachty.

14
00:00:29,116 --> 00:00:30,552
A čo Raul Aguirre?

15
00:00:30,595 --> 00:00:32,771
On má nanotechnológiu,
ktorú potrebujeme.

16
00:00:32,815 --> 00:00:35,948
Stretnem sa s vami, ale
za istých podmienok.

17
00:00:35,992 --> 00:00:37,428
Prepustite Liama Colea

18
00:00:37,472 --> 00:00:40,475
a ja donútim RE/SYST,
aby tie jadrové hlavice odvolali.

19
00:00:40,518 --> 00:00:43,478
Nemala si žiadnu právomoc
s ňou hovoriť!

20
00:00:43,521 --> 00:00:45,915
Jillian, akú pravdu akceptuješ dnes?

21
00:00:45,958 --> 00:00:47,960
Toto je jediné miesto,
kde sa cítim bezpečne.

22
00:00:51,051 --> 00:00:53,009
........