1
00:00:00,934 --> 00:00:02,568
Videli ste :

2
00:00:03,337 --> 00:00:04,457
Nezastrelíš ma.

3
00:00:05,306 --> 00:00:06,905
Zabila som nevinného,

4
00:00:07,641 --> 00:00:09,541
pretože všade vidím Stahla.

5
00:00:09,577 --> 00:00:11,643
Päť obetí.
Všetci mŕtvi.

6
00:00:11,679 --> 00:00:13,445
- Parker?
- Vy ste ho poznali?

7
00:00:13,481 --> 00:00:14,780
Je to môj partner.

8
00:00:14,815 --> 00:00:16,448
NYPD, rozviedka.

9
00:00:16,484 --> 00:00:18,462
Vedeli ste, že partner je v nebezpečenstve.

10
00:00:18,486 --> 00:00:20,152
Viete, kto by ho chcel zabiť?

11
00:00:20,187 --> 00:00:22,421
Ma sal stretnúť s dvomi
robotníkmi z prístavu,

12
00:00:22,456 --> 00:00:24,289
Orlando bol vystrašený, neukázal sa.

13
00:00:24,325 --> 00:00:25,724
Čoho sa tak Orlando bál?

14
00:00:25,760 --> 00:00:27,760
Ahoj, Matt.
Potrebujem malú láskavosť.

15
00:00:27,795 --> 00:00:28,861
Oplatím ti to.

16
00:00:28,896 --> 00:00:30,329
Ramsey má Quinceho.

17
00:00:30,432 --> 00:00:32,142
Skade rozviedka vedela kde je Quince?

18
00:00:32,166 --> 00:00:33,498
Majú prostriedky, Harlee.

19
00:00:33,501 --> 00:00:35,432
- Ty im dáš Orlanda?
- Nie, ty.

20
00:00:36,170 --> 00:00:37,736
Zabili jedného z vlastných.

21
00:00:37,772 --> 00:00:39,571
Neodvediem ho na smrť.

22
00:00:39,607 --> 00:00:41,173
Musíš to urobiť.

23
00:00:42,143 --> 00:00:44,276
Nezačnem vojnu s tajnou políciou.

24
00:00:44,512 --> 00:00:47,813
Chcem veci späť tak, ako boli.
........