1
00:00:13,681 --> 00:00:16,548
Většina lidí se snaží jít životem
bez toho, aby nějakou schytali.

2
00:00:17,018 --> 00:00:17,983
Co je, kámo?

3
00:00:18,085 --> 00:00:19,282
V pohodě.

4
00:00:19,420 --> 00:00:20,519
Viděl jsi ten zápas?

5
00:00:20,621 --> 00:00:23,155
Jestli jsem ho viděl?
Myslím, že bych to vyhrál i já.

6
00:00:24,825 --> 00:00:27,960
Trik je v tom, rychle
bouchat pěstmi

7
00:00:28,062 --> 00:00:29,728
a doufat, že vás žádná netrefí.

8
00:00:31,532 --> 00:00:32,731
Znovu.

9
00:00:36,570 --> 00:00:38,437
Náš svět se zrodil z násilí...

10
00:00:41,242 --> 00:00:44,043
a z bouře, která běsnila
od počátku věků.

11
00:00:47,815 --> 00:00:50,582
Bouře se silou ničit planety.

12
00:00:53,954 --> 00:00:57,122
Jedna obrovská kolize
může změnit všechno.

13
00:00:59,560 --> 00:01:02,261
Už se to stalo
a může se to stát znovu.

14
00:01:06,567 --> 00:01:11,203
Většina z nás žije v blažené
nevědomosti o chaosu kolem nás.

15
00:01:13,007 --> 00:01:17,209
Ale osm astronautů s více
než 1.000 dny ve vesmíru,

16
00:01:18,012 --> 00:01:22,247
které je dělí od sebe nám mohou
říct, jak jim "být tam nahoře" pomohlo

17
00:01:22,750 --> 00:01:26,085
skutečně pochopit,
co se děje tady dole.

18
00:01:28,255 --> 00:01:31,590
Každý den se Země
prodere skrze asi 40 tun

19
00:01:31,692 --> 00:01:33,792
vesmírného materiálu.

20
00:01:36,464 --> 00:01:37,930
Je tam tolik aktivity,

21
00:01:38,032 --> 00:01:41,467
tolik akce a naše planeta je
přímo uprostřed toho všeho.

22
00:01:43,838 --> 00:01:46,438
Vesmír není jen rozsáhlé
a pusté místo, ale je to
........