1
00:00:00,142 --> 00:00:02,185
<i>V predchádzajúcich častiach Salvation...</i>

2
00:00:02,210 --> 00:00:02,971
Darius!

3
00:00:03,015 --> 00:00:04,799
Nicholas Tanz,
toto je Liam Cole.

4
00:00:04,843 --> 00:00:06,845
- Nicholas je môj ....
- Strýko, viem.

5
00:00:06,888 --> 00:00:10,283
Nemysliteľné sa
stáva skutočnosťou,

6
00:00:10,326 --> 00:00:11,980
Prezidentka Pauline Mackenzieová je mŕtva.

7
00:00:12,024 --> 00:00:13,634
Pre koho pracujete?

8
00:00:13,677 --> 00:00:15,288
- Q-17.
- Aké Q-17?

9
00:00:15,331 --> 00:00:17,769
Sú niečo ako súkromná CIA.

10
00:00:17,812 --> 00:00:19,727
Claire sa chystala zabiť Harrisa.

11
00:00:19,771 --> 00:00:21,207
Urobila som, čo som musela
a urobila by som to znova.

12
00:00:21,250 --> 00:00:23,687
Chceš spravodlivosť?
Ber si ju.

13
00:00:25,472 --> 00:00:28,518
Nevyjdeš z toho tak ľahko.

14
00:00:28,562 --> 00:00:29,737
Ty si výnimočná.

15
00:00:29,781 --> 00:00:31,957
Dokážeš akceptovať,
že máš nejaký zmysel?

16
00:00:32,000 --> 00:00:33,001
Dokážem.

17
00:00:34,873 --> 00:00:37,701
Čo je to, do čerta, Darius?

18
00:00:37,745 --> 00:00:39,051
Kde je skutočný doktor Aguirre?

19
00:00:39,094 --> 00:00:41,793
Ja som Aguirre a Aguirre som ja.

20
00:00:41,836 --> 00:00:43,882
Liam, prišiel som napraviť,
čo sa pokazilo.

21
00:00:43,925 --> 00:00:46,014
My dvaja máme moc zastaviť
RE/SYST.

22
00:00:46,058 --> 00:00:48,712
Ale potrebujem tvoju pomoc.

23
00:00:48,756 --> 00:00:50,671
Tento čip obsahuje vírus,
........