1
00:00:00,000 --> 00:00:01,751
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,752 --> 00:00:03,611
- <i>Co se včera stalo?</i>
- <i>Poprvé jsem zavolala pozdě.</i>

3
00:00:03,612 --> 00:00:05,005
<i>Máma to má všechno přesně naplánované.</i>

4
00:00:05,006 --> 00:00:06,873
- <i>Po večeři.</i>
- <i>Je vůbec nějaký moment,</i>

5
00:00:06,874 --> 00:00:08,974
<i>kdy mu všechno neplánuje?</i>

6
00:00:08,975 --> 00:00:10,833
- <i>Mám jí něco říct?</i>
- <i>To bys pro mě udělal</i>

7
00:00:10,834 --> 00:00:13,138
<i>Chcete syna zpátky?</i>
<i>Možná je to proces.</i>

8
00:00:13,139 --> 00:00:14,681
<i>MYSLÍŠ, ŽE SI NĚJAKÝ ŽHAVÝ UMĚLEC?
CO BY SE STALO, KDYBY
VŠICHNI ZNALI PRAVDU?</i>

9
00:00:13,682 --> 00:00:16,819
<i>Lidi přichází odevšad a dávají své přiznání
skrz mé dveře.</i>

10
00:00:16,820 --> 00:00:18,351
<i>Nebude ti vadit, když si rychle zavolám?</i>

11
00:00:18,352 --> 00:00:20,460
- <i>Přesně na čas.</i>
- <i>Ahoj, mami.</i>

12
00:00:20,461 --> 00:00:22,813
- <i>Co děláš?</i>
- <i>Nemůžu moc mluvit, jsem na večeři.</i>

13
00:00:22,814 --> 00:00:24,151
- <i>S kým?</i>
- <i>S Owenem.</i>

14
00:00:24,152 --> 00:00:25,561
<i>Jen buď opatrná.
Nevěřím mu.</i>

15
00:00:25,562 --> 00:00:28,215
<i>Moc se omlouvám, že to tady
musím utnout.</i>

16
00:00:28,216 --> 00:00:29,565
<i>Mohli bychom, možná...</i>

17
00:00:29,566 --> 00:00:31,286
<i>jít zítra na večeři?</i>

18
00:00:31,287 --> 00:00:32,637
<i>Jen ty a já.</i>

19
00:00:33,134 --> 00:00:34,134
<i>Je to rande.</i>

20
00:00:46,555 --> 00:00:50,008
Doufám, že v tom ohozu
deš na pohovor.

21
00:00:50,330 --> 00:00:51,330
Vážně?

22
00:00:51,331 --> 00:00:52,331
Jo.
........