1
00:00:07,380 --> 00:00:10,420
- Kde máš odznaky?
- V prádelně na ně museli zapomenout.

2
00:00:11,860 --> 00:00:15,980
Řekni mu, ať zaplatí,
nebo je mrtvej!

3
00:00:15,980 --> 00:00:19,500
Vem si ty blbý prachy.
Naše dohoda skončila.

4
00:00:19,500 --> 00:00:21,820
Pokud si chcete
na sebe navzájem vylít vztek,

5
00:00:21,820 --> 00:00:23,820
dokud je to vzájemné
a z vlastní vůle...

6
00:00:23,820 --> 00:00:24,820
tak se mlaťte.

7
00:00:24,820 --> 00:00:26,460
- Ty se chceš prát?
- Jo.

8
00:00:26,540 --> 00:00:28,540
Dávat pěstí jsem
vždycky uměla, jasný?

9
00:00:28,540 --> 00:00:30,580
- Takže jo, chci se prát.
- Nemůžeš bojovat.

10
00:00:30,580 --> 00:00:32,540
- Je to moje rozhodnutí.
- Tak si vyber mě.

11
00:00:33,420 --> 00:00:34,580
Informace znamenají moc.

12
00:00:34,580 --> 00:00:37,100
Máš jako... špinavé
složky nebo tak?

13
00:00:37,100 --> 00:00:38,460
Jo, přesně tak.

14
00:00:39,900 --> 00:00:42,620
Byla ve stejném baru jako
můj syn tu noc, co ho přepadli.

15
00:00:42,620 --> 00:00:43,700
Možná něco ví.

16
00:00:44,820 --> 00:00:47,540
- Nepamatuje si to.
- Jak si můžeš být tak jistá?

17
00:00:47,540 --> 00:00:48,620
Je to moje sestra.

18
00:00:48,860 --> 00:00:51,540
Šla jsem do toho baru s Shelley.
Ten hajzl ji znásilnil.

19
00:00:51,540 --> 00:00:53,380
Zmlátila jsem ho
a pak utekla.

20
00:00:53,860 --> 00:00:55,780
Nevěděla jsem,
že to byl Danny Winter.

21
00:00:58,700 --> 00:01:00,900
Wille, Jake je ten slídil!

22
........