1
00:00:00,000 --> 00:00:01,725
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,726 --> 00:00:04,181
<i>Tyhle by ti měli chvíli vydržet.</i>

3
00:00:04,182 --> 00:00:06,102
<i>Skvěle. Po tom zamkni.</i>

4
00:00:06,103 --> 00:00:08,108
<i>Tati.</i>

5
00:00:08,524 --> 00:00:10,743
- <i>Dej ty prášky pryč.</i>
- <i>Co to tady máme?</i>

6
00:00:10,744 --> 00:00:12,568
<i>Držení narkotik.</i>

7
00:00:12,569 --> 00:00:14,536
- <i>Vaše kandidatura do rady je pryč.</i>
- <i>Prášky jsou moje.</i>

8
00:00:14,537 --> 00:00:16,340
<i>Nevěděl, že tam jsou.</i>

9
00:00:16,918 --> 00:00:19,142
<i>Owene? Jsem Isabella, asistentka
tvého táty.</i>

10
00:00:19,143 --> 00:00:21,526
- <i>Kde je?</i>
- <i>Celý den má schůzky.</i>

11
00:00:21,527 --> 00:00:24,221
<i>Owena Gentryho propustili dřív. To musí být on.</i>

12
00:00:24,222 --> 00:00:27,043
<i>Zatkl jsem ho. Jsme zasnoubení.
Víš, že chce pomstu.</i>

13
00:00:27,044 --> 00:00:28,607
<i>Není náhoda,</i>

14
00:00:28,608 --> 00:00:30,723
<i>že zaklepala na moje dveře. Je to osud.</i>

15
00:00:30,724 --> 00:00:32,436
<i>Vím, jak to zní...</i>

16
00:00:32,437 --> 00:00:34,993
<i>Vzal jsem na sebe vinu za někoho jiného.</i>

17
00:00:47,174 --> 00:00:49,715
Jo, na internetu je to skvělý, ale...

18
00:00:50,181 --> 00:00:52,571
teď už máme předkladatele...

19
00:00:52,572 --> 00:00:56,181
- kdybys měl víc...
- Proč jsi mě nevyzvednul?

20
00:00:56,919 --> 00:00:58,169
Vyzvednout tě?

21
00:00:59,587 --> 00:01:01,139
Z vězení.

22
00:01:01,140 --> 00:01:02,175
Vyzvednul jsem tě.

23
00:01:02,176 --> 00:01:04,105
Ano, poslal jsem asistentku.

24
00:01:06,874 --> 00:01:07,874
........