1
00:01:11,125 --> 00:01:12,667
Nedělej to, prosím.

2
00:01:21,583 --> 00:01:23,333
<i>Co se tam stalo?</i>

3
00:01:23,917 --> 00:01:25,458
Proč jsi to dělala?

4
00:01:26,833 --> 00:01:28,417
To kvůli tvé nemoci?

5
00:01:29,125 --> 00:01:30,875
Ne. Ne jen kvůli tomu.

6
00:01:32,667 --> 00:01:35,083
Kdybych tě nechytil, skočila bys?

7
00:01:38,750 --> 00:01:39,583
Ano.

8
00:01:40,208 --> 00:01:45,250
To, co v jednu chvíli řeknu
a v další cítím, už není stejné.

9
00:01:45,500 --> 00:01:47,750
Teď máš mou plnou pozornost.

10
00:01:48,083 --> 00:01:51,167
Když jsem slyšel,
co se Steinarem plánujete...

11
00:01:52,417 --> 00:01:54,167
Chtěla jsem to podpořit, opravdu.

12
00:01:54,167 --> 00:01:58,875
Ale pomyšlení na June tady
mi připomnělo, co jsem ztratila.

13
00:01:58,958 --> 00:02:00,875
Nemohla jsem se soustředit.

14
00:02:02,625 --> 00:02:05,958
Bez tebe
by tady nic z toho nebylo.

15
00:02:08,250 --> 00:02:10,167
Tak jsme vytvořili Svatyni.

16
00:02:10,750 --> 00:02:11,792
Společně.

17
00:02:12,750 --> 00:02:16,458
Tak těm ženám můžeme pomoct,
i té mladé dívce, June.

18
00:02:18,208 --> 00:02:20,667
Vytváříme zde novou rodinu,
že, Bene?

19
00:02:21,875 --> 00:02:23,500
Přesně tak, drahá.

20
00:03:04,000 --> 00:03:05,583
Přišli jsme o Freyu.

21
00:03:07,208 --> 00:03:10,292
Nejsem připravený
na to ztratit i tebe.

22
00:03:11,417 --> 00:03:14,333
Tohle není konec, Runo.
Je to teprve začátek.

23
00:03:14,792 --> 00:03:16,917
A já udělám vše,
co je v mých silách.
........