1
00:00:18,651 --> 00:00:20,000
Dostali jsme tohle hlášení

2
00:00:20,685 --> 00:00:22,880
a já jsem nevěděl, čí dům to byl.

3
00:00:24,914 --> 00:00:27,880
Nikdy mě tam ještě nevolali, ale

4
00:00:27,880 --> 00:00:31,405
za ty roky tam bylo kvůli různým hlášením

5
00:00:31,417 --> 00:00:33,657
nějakých 10, 11, 12 policistů.

6
00:00:37,080 --> 00:00:41,291
Simpson stojí na levé straně příjezdové cesty,

7
00:00:42,537 --> 00:00:44,731
u keřů a drží basebalovou pálku.

8
00:00:46,228 --> 00:00:50,102
Nicole sedí na přední části

9
00:00:50,102 --> 00:00:54,940
Mercedesu 450SL s rozmláceným čelním sklem

10
00:00:55,017 --> 00:00:59,062
a ječí, těžce sténá,

11
00:00:59,074 --> 00:01:00,510
je skoro bez sebe.

12
00:01:02,331 --> 00:01:05,085
On měl ve tváři takový ten výraz,

13
00:01:05,097 --> 00:01:06,857
jako by se chtěl rvát.

14
00:01:07,405 --> 00:01:09,990
A já povídám, "Položte tu pálku."

15
00:01:12,365 --> 00:01:17,108
A on má ten výraz, ten zuřivý výraz.

16
00:01:17,165 --> 00:01:21,040
Povídám, "Položte tu pálku."

17
00:01:22,644 --> 00:01:24,243
Ani po druhé výzvě to neudělal.

18
00:01:24,240 --> 00:01:28,308
Vytáhl jsem svůj obušek a povídám,
"Položte to, hned."

19
00:01:29,337 --> 00:01:31,062
A z ničeho nic byla jeho tvář

20
00:01:31,074 --> 00:01:32,750
klidná, pustil pálku

21
00:01:32,754 --> 00:01:35,054
a povídá, "Ach, promiňte, strážníku."

22
00:01:37,028 --> 00:01:39,520
Šel jsem k ní, ona stále plakala,

23
00:01:40,205 --> 00:01:44,030
a řekl jsem, "Chcete to ohlásit?"

24
00:01:45,245 --> 00:01:46,960
A ona na to, "Ne."

25
00:01:48,285 --> 00:01:52,000
Pamatuji si, že jsem to řekl,
........