1
00:00:11,072 --> 00:00:12,105
Když jsem byl malý,

2
00:00:12,323 --> 00:00:15,615
dala mi moje babička starý kompas.

3
00:00:17,928 --> 00:00:20,796
Chtěla, abych věděl, kam jdu.

4
00:00:23,133 --> 00:00:27,769
Mě ale, spíš než kam,
zajímalo odkud jdeme.

5
00:00:30,841 --> 00:00:34,309
Teda - vím, že byla
z Pittsburghu, ale předtím...

6
00:00:34,311 --> 00:00:36,311
Její babička
a babička její babičky.

7
00:00:36,680 --> 00:00:38,846
Odkud ony přišly?

8
00:00:38,882 --> 00:00:43,118
Když půjdete dost daleko,
tak všechno, každý živý tvor,

9
00:00:44,088 --> 00:00:46,922
my všichni pocházíme
z jednoho místa,

10
00:00:47,057 --> 00:00:50,225
z okamžiku, kdy neživý
kus kamene ožil.

11
00:00:53,631 --> 00:00:58,200
Jenom hrstka z nás viděla,
jak výjimečný je život.

12
00:00:58,468 --> 00:01:00,469
Zážeh a start.

13
00:01:02,072 --> 00:01:04,472
Osm astronautů,

14
00:01:04,508 --> 00:01:07,876
které od sebe dělí více
než 1000 dní ve vesmíru,

15
00:01:07,945 --> 00:01:11,479
nám může říct, jak jim
pobyt tam nahoře pomohl

16
00:01:11,515 --> 00:01:14,516
pochopit, co se skutečně
děje tady dole.

17
00:01:17,087 --> 00:01:19,620
Podíval jsem se dolů a viděl
jsem, odkud jsem přišel.

18
00:01:20,024 --> 00:01:24,493
Tahle živoucí, dýchající bublina
života v černotě vesmíru.

19
00:01:26,530 --> 00:01:29,831
Je těžké si představit
nějaké jiné místo, kde by vše

20
00:01:29,867 --> 00:01:32,367
do sebe tak magicky zapadalo.

21
00:01:35,506 --> 00:01:40,442
Jsme tak zvyklí na život,
že jsme začali život brát

22
00:01:40,511 --> 00:01:43,345
........