1
00:01:11,125 --> 00:01:12,667
Prosím, nerob to.

2
00:01:21,583 --> 00:01:23,333
<i>Čo sa tam stalo?</i>

3
00:01:23,917 --> 00:01:25,208
Prečo si to urobila?

4
00:01:26,833 --> 00:01:28,417
Je to kvôli tvojej chorobe?

5
00:01:29,125 --> 00:01:30,875
Nie. Nielen preto ...

6
00:01:32,667 --> 00:01:35,083
Ale keby som ťa nechytil,
skočila by si?

7
00:01:38,750 --> 00:01:39,583
Áno.

8
00:01:40,208 --> 00:01:43,583
Čo urobím v jednej chvíli
a v ďalšej cítim ...

9
00:01:43,667 --> 00:01:45,250
už nie je to isté.

10
00:01:45,500 --> 00:01:47,750
Nuž, teraz máš moju plnú pozornosť.

11
00:01:48,083 --> 00:01:51,167
Keď som počul, čo
so Steinarom plánujete, ...

12
00:01:52,417 --> 00:01:54,083
Chcela som to podporiť, naozaj.

13
00:01:54,167 --> 00:01:58,875
Ale keď som si pomyslela na June,
nahnevalo ma, čo som stratila.

14
00:01:58,958 --> 00:02:00,458
Ja ... nedokázala som sa sústrediť.

15
00:02:02,625 --> 00:02:05,958
Nič z tohto by tu bez teba nebolo.

16
00:02:08,250 --> 00:02:09,750
Takto sme vytvorili Svätyňu.

17
00:02:10,750 --> 00:02:11,625
Spolu.

18
00:02:12,750 --> 00:02:16,458
Takto môžeme pomôcť tým ženám
a teraz aj tomu mladému dievčaťu, June.

19
00:02:18,208 --> 00:02:20,667
Budujeme tu novú rodinu,
že, Ben?

20
00:02:20,750 --> 00:02:23,500
Presne tak, drahá moja.

21
00:03:03,917 --> 00:03:05,250
O Freyu sme prišli.

22
00:03:07,208 --> 00:03:10,292
Nie som pripravený prísť aj o teba.
Nemôžem.

23
00:03:11,417 --> 00:03:14,333
Toto nie je koniec, Runa.
Je to len začiatok.

........