00:00:19,760 --> 00:00:21,710
Uklidněte se, slečno Halcombová.

2
00:00:21,760 --> 00:00:22,800
Omlouvám se.

3
00:00:24,600 --> 00:00:25,950
Jsem v klidu.

4
00:00:29,400 --> 00:00:31,240
Mám zlé vzpomínky, pane Nashi.

5
00:00:33,640 --> 00:00:36,430
Prý zemřela přirozeně.

6
00:00:36,480 --> 00:00:37,630
Což je lež.

7
00:00:37,680 --> 00:00:39,750
Nic nenasvědčuje tomu, že je to jejich vina.

8
00:00:39,800 --> 00:00:41,110
Jistěže je.

9
00:00:41,160 --> 00:00:45,230
Jakto, že se muži mohou takto chovat k ženám beztrestně?

10
00:00:45,280 --> 00:00:47,110
Kdyby měli nést zodpovědnost,

11
00:00:47,160 --> 00:00:49,960
každou hodinu by jeden z nich visel.

12
00:00:54,560 --> 00:00:56,590
Vím, jak vám to musí připadat,

13
00:00:56,640 --> 00:00:59,310
ale řekli nám, že vám můžeme věřit.

14
00:00:59,360 --> 00:01:01,880
Nemáme nikoho jiného než vás.

15
00:01:03,000 --> 00:01:05,830
Musíme ukázat světu, kdo ti muži
ve skutečnosti jsou,

16
00:01:05,880 --> 00:01:07,990
kvůli Lauře.

17
00:01:08,040 --> 00:01:09,240
Prosím.

18
00:01:10,600 --> 00:01:12,070
Pomozte nám.

19
00:01:12,120 --> 00:01:15,510
Promluvte si s ostatními,
posbírejte jejich svědectví.

20
00:01:15,560 --> 00:01:18,030
Nejdříve mi musíte říci, co se stalo.

21
00:01:18,080 --> 00:01:20,240
Jak jste se seznámila s panem Hartrightem?

22
00:01:21,320 --> 00:01:23,440
Lauřin strýc mu poslal dopis.

23
00:02:15,160 --> 00:02:18,560
Dopis, pane Hartrighte.

24
00:02:24,840 --> 00:02:26,120
Děkuji.

25
00:02:28,480 --> 00:02:32,440
........