1
00:01:44,210 --> 00:01:47,110
Před dávnými časy...

2
00:01:47,134 --> 00:01:51,134
Svět nepatřil lidem,
ale bohům z Valhally.

3
00:01:51,158 --> 00:01:55,058
Odinovi, bohu moudrosti a války.

4
00:01:55,082 --> 00:01:59,082
A Lokimu, bohu lži a chaosu.

5
00:02:07,211 --> 00:02:09,421
<i>Je napsáno na nebesích...</i>

6
00:02:12,466 --> 00:02:15,636
<i>Život se odráží ve svém zrození.</i>

7
00:02:17,513 --> 00:02:19,932
<i>Jako obraz na vodě.</i>

8
00:02:21,767 --> 00:02:24,228
<i>Pomíjivý, ale pravdivý.</i>

9
00:02:26,313 --> 00:02:28,565
<i>A tak to také bylo u Helle.</i>

10
00:02:30,651 --> 00:02:32,319
<i>Dcery Asmunda.</i>

11
00:02:33,654 --> 00:02:35,906
<i>Jediný právoplatný dědic...</i>

12
00:02:38,700 --> 00:02:41,370
<i>království Volsung.</i>

13
00:02:42,246 --> 00:02:44,790
<i>Království pod útokem.</i>

14
00:03:06,395 --> 00:03:08,188
Jsem tady, má lásko.

15
00:03:08,981 --> 00:03:10,732
Neměl bys tu být.

16
00:03:11,149 --> 00:03:13,819
Království tě potřebuje na bitevním poli.

17
00:03:13,861 --> 00:03:16,872
Je špatné znamení, když se
dítě narodí v nepřítomnosti otce.

18
00:03:16,913 --> 00:03:20,951
Bylo by to horší,
kdyby se narodilo v otroctví.

19
00:03:30,586 --> 00:03:34,381
Podejte svému králi jeho meč.

20
00:03:36,675 --> 00:03:39,344
Musí zvrátit bitvu ve vítězství.

21
00:04:26,975 --> 00:04:29,978
<i>Ten den vítězství skutečně přišlo...</i>

22
00:04:31,355 --> 00:04:33,357
<i>Ale král měl pravdu...</i>

23
00:04:35,984 --> 00:04:38,445
- <i>Je to prokletí pro dítě...</i>
- Ne!

24
00:04:38,487 --> 00:04:41,240
<i>Narodit se bez přítomnosti otce.</i>

........